Co-Driver, marknadens ledande system för transportledning och fleet management.

Vi hjälper dig att förenkla tillvaron och sänka kostnaderna inom er transportverksamhet genom att ersätta flera mobildatasystem med ett system

Koppla upp dina förare och flotta med Co-Driver fleet management!

AddSecure Co-Driver är ett marknadsledande system för transportledning och fleet management. Systemet är utvecklat tillsammans med ledande transportföretag och används av tusentals åkerier och speditörer i Europa för att effektivisera transporter, förare och fordon. Co-Driver består av en förarapp som kopplas upp mot en webbportal för transportledningen. Portalen nås via desktop (Co-Driver Weboffice) eller mobila enheter (Co-Driver Mobileoffice). Fordonen kopplas upp via en fordonsenhet (fordonsdator, t ex RoadBox, GPS tracker eller spårsändare) som samlar in data från fordon och färdskrivare och som visas både i förarappen och i webbportalen. Co-Driver är marknadens mest kompletta system för fleet management och ersätter ofta flera andra nichade system. Att ha ETT system innebär en mängd fördelar för att effektivisera och förenkla tillvaron inom transportledning, personalhantering och förarnas vardag i och utanför hytten.

Co-Driver Weboffice

Används av

Våra experter hjälper dig hitta rätt lösning för dina behov.

Börja köra en säkrare och smartare flotta idag med AddSecure

Kontakta mig

Välj de funktioner för fleet management du behöver för att effektivisera din verksamhet

Få full spårbarhet och kontroll över förarens aktiviteter som sker utanför körning.

Gör det enkelt för dina förare att rapportera sina arbetstider i och utanför fordonet samt andra lönegrundande aktiviteter och traktamenten.

Se till att dina förare har tillgång till de senaste dokumenten digitalt i fordonet.

Automatisera nedladdning av filer från färdskrivaren och förarkortet för att enkelt följa reglerna.

Håll koll på dina underhållskostnader och se till att dina fordon är i god form.

Optimera dina transporter genom fullständig kontroll över kör- och vilotiderna.

Lagra dina filer från färdskrivaren i en säker miljö och få tillgång till analysverktyg.

För att varna om avvikelse, fel eller överträdelse i realtid, t ex inom temperatur.

Skapa dig full kontroll över lönehanteringen för dina förare och säkerställ att rätt lön betalas ut på ett effektivt och smidigt sätt.

Håll kontakt med dina förare och kommunicera med dem för att hantera det oväntade.

Positionsbestäm dina fordon och tillgångar i realtid, spåra tidigare resor och får varningar genom geofences.

Optimera din vagnparks uppdrag genom ruttberäkning.

Förbättra körbeteendet via systembaserad coachning av förarna i realtid och kontorsrapporter.

Dina nyckeltal samlas in automatiskt, sammanställs och görs tillgängliga i detaljerade rapporter.

Företag som är specialiserade på transport av temperaturkänsligt gods bör erbjuda temperaturövervakning..

Få fullständig insyn i vilka fordon som har befunnit sig i ett visst område vid en viss tidpunkt.

Skaffa dig 100% kontroll över transporter och se till att dina förare har aktuell info om sina uppdrag.

Generera automatiskta rapporter och dela dina insikter med dina medarbetare.

Weboffice erbjuder de verktyg som transportledningen behöver för hantering av flottan och förarna

Co-Driver Weboffice är en webbportal för transportledningen. Den tillhandahåller en komplett uppsättning funktioner för att hantera din fordonsflotta och dina förare på ett effektivt sätt.

Ladda ned vår broschyr som beskriver våra lösningar för transport- och logistikföretag

Läs mer om hur våra lösningar kan hjälpa logistik- och transportföretag att bli effektivare, öka kvaliteten och kapa kostnaderna

Ladda ned broschyren!

Vanliga frågor och svar