Home / Elnätslösningar / Övervakning, larmhantering och analys

Övervakning, larmhantering och analys av din elnätsdata

Genom insyn och kontroll över vad som händer i dina elnätsanläggningar kan du uppnå en effektiv, säker och trygg drift.

Uppnå en effektiv drift med tillgång till värdefull information och insikter

Samhällskritisk infrastruktur, som olika typer av produktionsanläggningar, digitaliseras i en allt snabbare takt. Det gäller även solcellsparker, vindparker, pumpgropar, datahallar och telefommaster. Anledningen är att man vill ha en effektiv, säker och trygg drift.

Digitaliseringen ger insyn och kontroll över vad som händer i anläggningarna, och gör det det möjligt att arbeta effektivare. För en smidig digitaliseringsprocess, samtidigt som man bedriver ordinarie drift, behöver lösningen vara enkel, standardiserad och praktiskt genomförbar.

Vår lösning för övervakning, larmhantering och nätverksanalys bygger på vår kommunikationsplattform SmartCom tillsammans med tilläggstjänsterna AddView och Analytics.

Övervakning

Kommunikationsplattformen SmartCom gör det möjligt att samla in och skicka kommunikation från geografiskt spridda punkter på ett säkert sätt för övervakning av data och kommunikation i elnäten.

Larmhantering

Med den webbaserade tilläggstjänsten AddView kompletteras systemet med en överskådlig övervakning av larm.

  • Övervaka status och larmhändelser från alla dina säkerhetssystem och anläggningar
  • Enkel och transparent tillgång till aktiva larm och historiska händelser
  • Få notifikationer direkt när en kritisk händelse inträffar
  • Aktivera larm och initiera åtgärder direkt från mobilen

Analys

Med servicesystemet Analytics kan du se status och information från geografiskt spridda punkter. Till exempel energinivåer, temperatur, öppna och stängda dörrar, vattennivåer med mera, beroende på vilka sensorer och givare man har valt att koppla upp till Analytics.

Analytics tillhandahålls som en molntjänst, men systemet kan också installeras lokalt på egna servrar om så önskas. Webblösningen säkerställer kontinuerlig backup av data och att senaste versionen används medan en lokal installation ställer krav på egna backupprutiner och uppdatering av programvaran i egen regi.

Kundcase

AddSecure och Affärsverken utvecklar unik helhetslösning för smarta elnät

Vill du veta mer?

Ta kontakt med ansvarig säljare så hjälper vi dig