Bli uppmärksammad om avvikelse, fel eller överträdelse i realtid via vår larmmodul

Som transportledare måste du vara medveten om en avvikelse eller ett fel som är relaterat till fordonet eller om en överträdelse begås av en förare. Larmmodulen är tillgänglig via Co-Driver Weboffice.

Boka en demo!
Larm till förare för att varna om avvikelse, fel eller överträdelse i realtid

Hur fungerar larmmodulen?

I den här modulen kan transportledaren konfigurera olika typer av larm för de olika tjänster som företaget använder. Varje larm kan ställas in för ett fordon eller en grupp fordon. Modulen består av tre flikar:

  • Dashbord
  • Konfiguration
  • Historia

I Dashboard får du en översikt över tillgängliga larm och hur de konfigureras. I Konfiguration kan du konfigurera inställningen för de olika larmen. Och i historiken ser du alla larm som utlöses av ett fordon (eller en grupp av fordon).

Larmstatus och tillstånd

Ett larm kan ha tre olika statusar: aktiva, inaktiva, raderade. Och den kan bestå av två tillstånd (varning, larm). Beroende på typen av larm kan avsändaren ställa in så att en varning utlöses först. Denna varning kan relateras till ett tidsintervall. Varningen är en påminnelse, och när påminnelsen kvitteras återställs larmet till en aktiv status om larmet inte utlöses.

Skicka avisering i realtid

När ett larm utlöses visas det i Weboffice men användaren har möjlighet att ställa in automatisk sändning av ett meddelande via e-post.

Larm för körning utan förarkort

Lagstiftningen säger att en förare alltid måste sätta in ett förarkort i färdskrivaren innan körning påbörjas. Detta gör det möjligt att ladda ner all information om kör- och vilotider och se till att förarna följer de lagliga arbetstiderna. Detta larm utlöses för att varna transportledningen om en förare börjar köra utan kort.

Temperaturlarm

Kyltransporter är väl reglerade och transportföretag måste säkra en obruten kylkedja. Vårt temperaturlarm varnar användarna om avvikelser i realtid så att problem kan lösas omedelbart för att undvika att temperaturkänsliga varor behöver kasseras och onödiga kostnader.

Fördelar

  • Bli informerad i realtid om avvikelse, fel och / eller överträdelse

  • Förhindra intrång

  • Minska böterna

  • Ta hand om avvikelser och funktionsfel tidigt för att undvika kostsamma eller allvarligare skador