ISO-certifieringar och ledningssystem

ISO-certifieringar och ledningssystem

AddSecures ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001, 14001 och 27001. 

Vi arbetar med att ständigt förbättra säkerheten och kvaliteten på våra produkter, våra kundrelationer, vår miljöpåverkan och oss själva. Vi efterlever lagar och förordningar som rör vår verksamhet.

Ledningssystemet omfattar alla våra aktiviteter och visar på att våra processer och rutiner uppfyller internationell standard. 

Omfattning anges i varje certifikat.

Läs mer om vår bolagsstyrning här.