ISO-certifieringar och ledningssystem

ISO-certifieringar och ledningssystem

AddSecures kvalitets- och ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001 och 14001.

Vi är fast beslutna att ständigt förbättra kvaliteten på våra produkter, våra kundrelationer, vår miljöpåverkan och oss själva. Vi efterlever lagar och förordningar som rör vår verksamhet.

Ledningssystemet omfattar alla våra aktiviteter och visar på att våra processer och rutiner uppfyller internationell standard.

     

Läs mer om vår bolagsstyrning här.