Home / Larmöverföring / Hisslarm

Hisslarm

Om du trycker på larmknappen i en hiss förväntar du dig ett snabbt svar på ditt rop på hjälp. Med våra ständigt övervakade larmtjänster, säkrar du inte bara dina hisslarm utan också tryggheten av att höra en mänsklig röst.

 

AddSecure larmkommunikation hiss – hisslarmet utformat för att lösa framtidens utmaningar

Eftersom de fasta telefonlinjerna moderniseras och mobilnätet utvecklas, överförs inte dagens analoga hisslarm längre till larmmottagaren på ett pålitligt sätt. Vår digitala kommunikationslösning för hisslarm är kompatibel med alla larmpaneler och stöder marknadsledande larmprotokoll.

Våra övervakade tjänster för larmöverföring vidarebefordrar hisslarm och felmeddelanden till larmmottagaren. Med mobil larmkommunikation kan du snabbt och enkelt få en lösning som uppfyller de striktaste säkerhetskraven.

Våra kunder har högt ställda krav och därför erbjuder vi larmkommunikation med möjlighet till dubbelriktad talförbindelse och säker nödkommunikation över 4G i mobilnätet. Kritiska larm skickas inom några sekunder till den förvalda larmmottagaren.

Tjänsterna övervakar kommunikationen mellan ditt larmsystem och den valda larmmottagaren hela dagen och varnar omedelbart vid systemändringar.

Vår hisskommunikationslösning uppfyller, och överträffar i många fall, alla tillämpliga direktiv och standarder för hisslarm. Till exempel övervakar vi kommunikationen tre gånger oftare än EU:s krav för hisslarm. Du kan också koppla upp terminalen till en fast IP-adress som en sekundär kommunikationsväg.

Läs mer om AddSecure larmkommunikation hiss

 

Många hissar saknar pålitliga larmlösningar

Äldre lösningar för larmkommunikation och säkerhet i hissarna blir ett allt större problem.

Guide till en tryggare larmlösning

Ta reda på vilka krav du måste uppfylla när du ska säkra upp dina hisslarm. I denna guide får du också veta vilken teknologi som bör användas så att du kan vara trygg att dina hisslarm fungerar även i framtiden.

Guide till en tryggare larmlösning

Certifierad larmöverföring

Sveriges bredaste täckning av certifierad larmöverföring

Full tillförlitlighet

Övervakning 24/7 ger full tillförlitlighet

Säker överföring

Secure SIM-kort med säker överföring, helt skild från Internet

Komplett larmöverföring

Terminal med bundlat mobilabonnemang, oberoende av larmcentral och operatör

Full översikt av alla larmhändelser

AddView ger snabbt en samlad bild, oavsett om det är hiss-, inbrotts- eller brandlarm

Nära operatörs-samarbete

Säkerställer tidig information om ev. driftsstörningar

AddSecure AddView

Med hjälp av den webb- och mobilbaserade tjänsten AddView får du på ett säkert och smidigt sätt tillgång till information som gör att du snabbt kan avgöra om dina system fungerar som de ska. Du får full översikt över all aktivitet i verksamhetens samtliga larmanläggningar.

”Fördelen med AddSecures lösning är att vi kan samla hela vår larmportfölj i en tjänst, inte bara hisslarmen. Tillgänglighet är ytterligare en faktor. Vi brukade förlita oss på en specifik dator för att hantera våra larm, men AddView kan vi komma åt från vilken dator eller mobil enhet som helst.” Jimmy Berg, driftingenjör, Region Kalmar

Inspelat webbinarium: Undvik onödiga körförbud på dina hissar

Varför är bristande hisslarm så vanligt och hur undviker du att din verksamhet drabbas? Det får du veta mer om i detta webbinarium.

Vill du veta mer om våra lösningar för hisslarm?