Smart Grids produkter

GIO100

GIO100 är en industriell och robust mobilrouter som skapar en…

GIO200

Reliable monitoring and control via cellular network

SmartCom

Kommunikationsplattform för säker dataöverföring. Baserad på en robust RTU (Remote…

SmartDet

Komplett lösning för ansluten feldetektering. AddSecure Smart Grids produkt SmartDet…

SmartMet

Increased knowledge of the distribution network.

TIO100 – Tetra/Rakel RTU

Tetra-kommunikation med integrerad RTU-funktionalitet.

Ladda ner vår IoT-ordbok nu! Internet of Things för med sig flera nya uttryck och förkortningar.