Home / Transport och Logistik / Transportlösningar / Arbetsflödeshantering

Effektivisera förarnas arbetsdag genom digital hantering av arbetsflödet

Vi erbjuder en mängd digitala funktioner för att automatisera och hantera arbetsflödet för såväl transportledning som förare

Vad är ett system för hantering av arbetsflödet?

Ledande transportföretag arbetar kontinuerligt med att effektivisera transportledningens och förarnas hantering av arbetsflödet. Detta innebär att använda digitala verktyg som underlättar det dagliga arbetet och som stödjer alla återkommande arbetsuppgifter. De vanligaste områdena med potential för  stora besparingar att effektivisera arbetsflödet inkluderar

Genom att erbjuda transportledningen och förarna digitala verktyg för denna typ av arbetsuppgifter säkerställs effektiv hantering av arbetsflödet och att kritisk information finns tillgänglig både i hytten och påkontoret i realtid. Systemet gör det möjligt att optimera hela arbetsdagen och målsättningen är att öka resursutnyttjandet och kunna hantera sin fordonsflotta och sina förare så effektivt som möjligt.

Låt en av våra experter visa för dig hur du kan effektivisera arbetsdagen och arbetsflödet med verktyg för snabbmeddelanden, aktiviteter, uppdragshantering, dokumenthantering och förebyggande underhåll.

Lär dig mer om våra lösningar för hanternig av arbetsflödet

Boka en demo!

Hur kan våra tjänster för hantering av arbetsflödet effektivsera ditt företag?

Förbättrad kommunikation mellan förare och kontor

Sömnlös kommunikation mellan förare och trafikledningen för att effektivt hantera oplanerade händelser

Uppföljning av förarnas aktiviteter utanför körning

Detaljerad information om förarnas aktiviteter utanför körning som kan användas för löneberäkning, fakturering och optimering

Transportuppdrag uppdaterade i realtid

Förarna har alltid tillgång till uppdaterad information och transportledningen hålls informerad om statusen under transporten. All nyckelinformation samlas in för korrekt och snabb fakturering

Dokument med nyckelinformation alltid tillgängliga för förarna

Alla instruktioner för lastning, lossning, kvalitetsarbete och de viktigaste rutinerna finns tillgänlgliga för förarna digitalt

Eftersom vi integrerat vårt transportledningssystem med Co-Driver kan vi följa transportflödet på ett smidigt sätt. Vi ser vad som är lastat, lossat och kvitterat. Vi använder även meddelandetjänsten mycket. Den möjliggör snabb kommunikation mellan transportledaren och förarna och den sparar mycket tid och många samtal!

Peter Nilsson

Teknisk Chef Axess Logistics

Snabbmeddelanden

Håll ständig kontakt med dina förare och kommunicera med dem när som helst. Använd tjänsten för att hantera det oförutsedda. Skicka meddelanden till dina förare med bara några klick från Co-Driver Weboffice eller direkt från ditt vanliga mailklient (t.ex. Outlook).

Mer om tjänsten Meddelanden

Aktivitetshantering

Få full spårbarhet och översikt över förarens aktiviteter som sker utanför körning som kvalificerar för betalning och/eller fakturering. Se även till att du får koll på de aktiviteter som är viktiga att följa upp för att kunna optimera din verksamhet, exempelvis fyllnadsgrad, tomkörningar, pallsaldo och väntetider.

Mer om tjänsten Aktiviteter
Genom vår tjänst hantering av transportuppdrag får du full kontroll över dina transporter.

Uppdragshantering

Skicka all transportinformation och rutter direkt till dina förares skärmar. Om en rutt eller waypoint ändras, kommer förändringen omedelbart att visas för dina förare. Från hytten kan förarna rapportera alla viktiga händelser, som: lastning, lossning, eller väntetider. Dessutom skapar du en checklista för arbetsflöden för att guida dem genom uppdraget. Att ta och skicka foton av dokument, som t.ex. CMR, kommer att vara praktiskt när du vill få dem tillgängliga på kontoret omedelbart.

Mer om tjänsten uppdragshantering

Dokumenthantering

Våra integrerade system visar detaljerade rapporter om avstånd, utsläpp, aktiviteter och mer. Analysera rutter i termer av lönsamhet, med hjälp av analysmodulen som samlar in data om din verksamhet. Detta är viktig källa för dig att få insikter om din verksamhet och dess lönsamhet.

Mer om tjänsten Dokumenthantering

Fordonsunderhåll

Förebyggande underhåll är underhåll som utförs med jämna mellanrum på dina lastbilar (och annan utrustning) för att minska sannolikheten för att de ska gå sönder. Det utförs medan dina fordon fortfarande fungerar så att de inte oväntat går sönder.

Mer om tjänsten Fordonsunderhåll

Boka en demo!

Låt oss berätta mer om våra digitala tjänster för hantering av arbetsflöde kan hjälpa dig effektivisera din verksamhet