Home / Elnätslösningar / Elkvalitetsmätning

Elkvalitetsmätning för ett smartare elnät

En helhetslösning för mätning av stationer som ger dig insikt om hur du optimerar verksamheten. Lösningen kan effektivt installeras i nätverket och enkelt integreras med överliggande system via standardiserade protokoll.

Helhetslösning för elkvalitetsmätning

Dagens elnät är mer utmanat än någonsin. Inte minst lågspänningsnät där det sker en snabb förändring med en expansiv installation av solcellsanläggningar, tillsammans med krafigt ökat effektuttag i lokala delar på grund av fler elbilsladdstationer.

För att öka kunskapen om vad som händer i eldistributionsnätet och hinna förbereda nätet inför kommande utmaningar med bland annat lokal elproduktion, laddstolpar m.m. installerar många elnätsägare stationsmätning i flera punkter i nätet.

Metrum och AddSecure har inlett ett framgångsrikt samarbete när det gäller ”Plug-&-Play” paketlösningar med fjärrövervakade elkvalitetsmätare. Lösningen SmartMet går snabbt och enkelt att installera och driftsätta i nätet och kan enkelt integreras med överliggande system via standardiserade protokoll.

Lösningen ger möjlighet till kvalificerad mätning och analys av elkvalitet i till exempel nätstationer, laddstationer och solcellsanläggningar.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med vårt erfarna team så hjälper vi dig!