Radiokommunikation

Radiokommunikation är en viktig del i många verksamhetskritiska kommunikationslösningar, alltså system som är avgörande för att rädda liv, öka medarbetarnas säkerhet och/eller verksamhetens framgång. Våra radiokommunikationslösningar ger dig högkvalitativ och pålitlig kommunikation på svåråtkomliga platser både inomhus och utomhus.

Radiokommunikation och mobil inomhustäckning

Våra radiokommunikationslösningar ger dig högkvalitativ och pålitlig kommunikation på svåråtkomliga platser både inomhus och utomhus.

Lösningarna är särskilt framtagna för utrymmen där radiotäckning inte fungerar i vanliga fall.
Detta gör det möjligt att leverera funktioner med radiotäckning och även mobiltäckning i svåråtkomliga utrymmen.

Vi erbjuder er som kunder olika möjligheter att bygga ert egna personsökarnät och olika typer av radiokommunikationsnät.
Våra lösningar täcker behoven inom, radiokommunikation; POCSAG, PMR, DMR, TETRA (RAKEL) och inom mobiltelefoni; GSM, LTE etc.

Vår erfarenhet räddar liv

Vi har lång erfarenhet och bred kompetens inom radiokommunikation. Sedan lång tid samarbetar vi med flera stora industrier och företag för olika typer av kommunikationslösningar. Vi utför såväl projektering och installation som idrifttagning. Bland annat har vi varit delaktiga i projekt som Turning Torso i Malmö, ESS (European Spallation Source) i Lund och vid byggandet av Hallandstunneln, samt levererat radionät till Södra Cell, Stora Enso och Kemira kemi. Vi har även ett flertal räddningstjänster som kunder och ansvarar då för hela radio- och teleentreprenaden och för servicen till dessa enheter.

Våra radiokommunikationslösningar används av:

  • Räddningstjänster
  • Ambulans
  • Sjöräddningssällskapet
  • Industrier, företag etc

Säkerheten i fokus

Säkerheten är självklart av yttersta vikt i våra lösningar, då människoliv kan stå på spel. Därför har vi strukturerade tester som görs vid idrifttagning av system. Vi erbjuder även reservalarmering om det primära systemet slutar fungerar och avtal om förebyggande kontroller.

Varför behövs mobiltäckning inomhus?

I dagens samhälle förväntar vi oss att alltid vara nåbara via telefon och internet – och när det gäller kritiska situationer måste kommunikationen bara nå fram – samtidigt är många fastigheter idag är så välisolerade att de inte släpper igenom mobilsignaler, och det finns även byggnader placerade i avskilda lägen med skog och kullar som hindrar radiovågorna från att komma fram.

Med våra lösningar för mobiltäckning inomhus når kommunikationen alltid fram.

Minskar strålningen

Med vår lösning kommer mobilen att kunna sända med mycket lägre sändningseffekt och på så sätt även minska strålningen genom kroppen. Lägre sändningseffekt ger dessutom en lägre strömförbrukning, vilket gör att driftstiden för mobilen blir längre.

Större installationer

Om du vill täcka ett större område, t.ex. en fabrikslokal, flera kontor, eller flerfamiljshus, kan det krävas flera inomhusantenner. Då gör vi en större mätning för att se hur många antenner som behövs. Beroende på hur huset är byggt, täcker en inomhusantenn upp till 200 m2.

Nybyggnation eller renovering

För att installationen ska vara så diskret som möjligt, är det alltid bäst att tänka efter före. Tänk på mobiltäckningen i ett tidigt skede, och planera in installationen redan innan du börjar bygga eller renovera.

 

Vill du veta mer?

Kontakta oss här

Våra radiokommunikationslösningar används av:

  • Räddningstjänst

  • Ambulans

  • Sjöräddningen

  • Stora industrier och företag etc.