Home / Blåljusverksamhet

Blåljusverksamhet

Våra digitala lösningar för in- och utalarmering snabbar upp och förkortar ledtiden mellan larm och åtgärd. Används av räddningstjänsten, ambulanssjukvården och sjöräddningen.

Våra lösningar hjälper till att rädda liv

För en räddningsinsats är förmågan att så snabbt som möjligt nå ut till incidentplatsen avgörande. För att lyckas med detta finns ett antal kritiska faktorer:

  • Möjligheten att snabbt kunna larma ut till berörda brandmän eller annan insatsperson, både heltid och deltid.
  • Säkerställa att informationen alltid kommer fram, även om mottagaren befinner sig i en bullrig miljö eller i områden med dålig mobiltäckning.
  • Distribuera klar och tydlig information på station.
  • Förbereda station för snabb och problemfri utryckning.

Våra lösningar hjälper räddningstjänst, ambulans och sjöräddningen att förkorta tid mellan larm och åtgärd. För snabbast möjliga insats.

Räddningstjänsten

AddSecure är en marknadsledande leverantör av kompletta systemlösningar för digital utalarmering till räddningstjänsten. Vi har mångårig erfarenhet av räddningstjänstens funktion och verksamhet i Sverige och med flexibla och väl utformade system av hög kvalitet hjälper vi dig att förkorta ledtiden mellan larm och åtgärd.

Ambulans

Vi erbjuder lösningar för ambulanssjukvården gällande Rakel-integration och digital utalarmering. Med flexibla och väl utformade system av hög kvalitet, hjälper vi våra ambulanskunder att på ett snabbt och säkert sätt överföra korrekt information till utförande insats med olika prioriteringar. AddSecure har mångårig erfarenhet av ambulanssjukvårdens funktion och verksamhet och har levererat systemlösningar till flera landsting i Sverige.

Sjöräddningen

Sjöräddningssällskapet i Sverige är en frivilligorganisation som ger assistans till privatpersoner till sjöss. Vi har hjälpt organisationen att bygga upp ett rikstäckande utalarmeringssystem för att snabbt och effektivt kalla in resurser vid incidenter kring Sveriges kust och de stora sjöarna. På vissa platser är systemet samordnat med motsvarande system hos räddningstjänsten.

Läs kundcaset

Vill ni veta mer om våra digitala lösningar för in- och utalarmering?

AddSecure Utalarmering

AddSecures utalarmeringssystem är uppbyggt med en flexibel mjukvara och lokala platssystem för kritisk kommunikation. Används till exempel av våra kunder som bedriver blåljusverksamhet.

Kundcase: Sjöräddningssällskapet

När Sjöräddningssällskapet ska larma ut sina sjöräddare för livräddning, är hög driftsäkerhet ett måste. Med AddSecure som partner har de säkrat sin infrastruktur och fått en helhetslösning för såväl drift som kommunikation.