Spara bränsle och sänk CO2-utsläppen i din fordonsflotta genom ecodriving.

Implementera vår tjänst för ecodriving för förbättrat förarbeteende för att spara bränlse och sänkta CO2-utsläpp. Hjälp förarna lyckas genom systembaserad coachning i realtid i hytten samt via pedagogisk uppföljning i dashboards.

Boka en demo!

Hjälp dina förare att förbättra sitt förarbeteende genom eco driving

Säkerställ bästa möjliga resultat för ditt arbete med ecodriving genom att kontinuerligt mäta och återkoppla dina förares förarbeteende. Analysera och följ upp beteendet med rättvisa körparametrar som är oberoende av fordonet och vägförhållandena. Via fordonsdatorn samlas data in (som överhastighet, tomgångskörning, inbromsningar, kraftiga inbromsningar, utrullning…) och omvandlas till relevanta indikatorer. Indikatorerna visas på förarens skärm för coachning i realtid och i Co-Driver Weboffice för en fullständig analys och uppföljning.

Förarbeteende som visas i realtid i hytten

För att verkligen hjälpa förarna att förbättra sig, visas körparametrarna på skärmen i förarhytten i realtid. På så sätt blir det tydligt vilket beteende som ska maximeras (grönt) och vilket som ska minimeras (rött). Den pedagogiska visningen av parametrarna hjälper föraren att förbättra sitt körbeteende.

Visningen är lätt att förstå, och förarna kan även komma åt resultaten av sin körning i form av en schemalagd rapport via e-post.

Följ upp dina förares resultat inom ecodriving via rapporter och dashbords

Analysera dina förares körbeteende genom rapporter och vår pedagogiska dashboard. Hjälp dem genom att sätta upp realistiska mål och använd relevanta data för att motivera dina dem. Ta fram rapporter avseende ecodriving och bränsleförbrukning på olika nivåer som hjälper dig att få överblick över hur din fordonsflotta presterar. På detta sätt kan du identifiera förbättringsmöjligheter, följa upp enskilda resultat i detalj eller för enkel jämförelse av förare. Vidare kan du med bara några få klick se en aktuell rankning av dina förares körbeteende, vilket du kan använda för att ge feedback och göra bedömningar.

Resultatindikatorer och körparametrar

Överhastighet:

Tid och sträcka som harkörts över en rekommenderad hastighet. Ska minimeras.

Tomgångskörning:

När motorn är igång mer än 1 minut när fordonet står stilla. Ska minimeras.

Utrullning:

Sträcka med minskad hastighet utan att använda bromsarna(rullning). Ska maximeras.

Hårda inbromsningar:

Jämförelse av antalet hårda inbromsningar i förhållande till det totala antalet inbromsningar. Ska minimeras.

Bortbromsad energi:

Jämför energin som investeras vid acceleration med energin som slösas bort vid inbromsning. Ska minimeras.

Nollgas:

Sträcka som fordonet har rullat utan att förbruka bränsle. Ska maximeras.

Följ upp bränsleförbrukningen

Co-Driver erbjuder en mängd olika rapporter för att följa upp bränsleförbrukningen under färd, under tomgång och med aggregat tillkopplat (PTO). Använd bränslerapporter för effektiv uppföljning av bränsleförbrukningen per fordon eller per förare. Sammanställ utsläppsrapporter och distribuera till kunderna för att visa på lyckade resultat av sparsam körning samt användning av miljöeffektiva fordon. Jämför fordon med liknande egenskaper och rutter för att identifiera onormalt hög förbrukning och följ upp trender år för år. Använd bränsleförbrukningen och emissionerna som en del av nyckeltalsrapporteringen.

 

Följ upp emissionerna

Många transportköpare önskar får tillgång till data avseende utsläpp från de fordon som transporterar deras varor. I Co-Driver är det därför möjligt att för varje fordon ange

 • Bränsletyp (Diesel, HVO, Etanol, LNG, LPG, CNG etc))
 • CO2 (g/l)
 • Emissionsklass (typ Euro 6)

Baserat på denna data och bränsleförbrukningen kan sedan de viktigaste utsläppen från fordonsflottan följas upp i utsläppsrapporterna för följande emissioner:

 • Koldioxid
 • Koloxid
 • Väteoxid
 • Kväveoxid
 • Partiklar

AddSecure Eco-driving Challenge

Motivera dina team genom att delta i vår internationella Eco-Driving Challenge. Passa på att ta plats på listan över de bäst rankade företagen som publiceras regelbundet i Co-Driver Weboffice och på vår webbplats. De bästa företagen belönas och får erkännande vid vår ceremoni i början av varje år.

Fördelar eco driving

 • Förbättrat förarbeteende

 • Sänkt bränsleförbrukning

 • Minskat utsläpp av CO2 och andra emissioner

 • Lägre kostnader för service

 • Minskad stress bland förarna

 • Enklare att behålla befintliga förare och attrahera nya