Fjärrnedladdning av färdskrivardata

Automatisera processen för fjärrkopiering av färdskrivarfiler och gör det enklare att efterleva myndigheternas regler.

Boka en demo!

Ägare av fordonsflottor är skyldiga enligt lokala bestämmelser att lagra färdskrivardata och kontrollera om dessa överensstämmer med förarnas arbetstidsregler. Med vår fjärrlösning för nedladdning av färdskrivardata kan du automatisera processen för nedladdning av färdskrivarfilerna för dina fordon och förare. Skyldigheten att regelbundet ladda ner och arkivera DDD-filerna behöver inte längre vara tidskrävande och begränsande. Processen är helt automatisk och du behöver inte samla in dina fordon.

Hur fungerar fjärrkopiering av färdskrivardata?

Om AddSecure har hand om ditt företagskort, kommer det att fjärranslutas till färdskrivaren i respektive fordon via en kortläsare och vår fordonsdator (Roadbox). När ”handskakningen” är klar och identifikationen har verifierats kommer fordonsdatorn att hämta informationen och skicka denna till vår server. Filerna kommer att laddas ner automatiskt och regelbundet. Filerna skickas till vår server var 24:e timme. Överföringen triggas av att fordonsdatorn detekterar att förarkortet i färdskrivaren inte har kopierats på 24 timmar. De insamlade filerna kan skickas till en lokal lagringsenhet (FTP), men du
kan även använda vårt moln för säker lagring och analys av filerna (tillval, se separat datablad). Det finns även integrationsmöjligheter för extern lagring och analystjänster.

I vår kontorsapplikation Weboffice kan förloppet övervakas på tre sätt:

 1. Oregistrerade kort: Visar alla oregistrerade förarkort
 2. Fordonets nedladdningsstatus indikerar om tjänsten har aktiverats och de senaste filerna hämtats
 3. Hämtningsstatus för förarkort: visar användarinformation och senast nedladdade filer

 

Viktiga funktioner

 • Ladda ner data från färdskrivaren på distans och medan lastbilen rullar
 • Frekvent nedladdning (var 24:e timme)
 • Se till att varje fil laddas ner vid rätt tidpunkt via vår dashboard för övervakning
 • Se till att bra förutsättningar finns för att myndigheternas regler efterlevs

 

 

Fördelar

 • Problemfri nedladdning och arkivering av färdskrivarfiler på distans och automatiskt

 • Ingen tidskrävande manuell kopiering av fördskrivarfiler

 • Undvik att fordon behöver komma till kontoret för kopiering av filer

 • Identifiera fordon som saknas

 • Underlätta arbetet för dina anställda genom visning av information med ett klick

 • Förlita dig på AddSecure för hanteringen av ditt företagskort