Home / Personsäkerhet / Trygghetslösningar för ensamarbete

Öka säkerheten vid ensamarbete

Ensamarbetare är en av de yrkesgrupper som har större risk att utsättas för hot och våld i arbetet. Med hjälp av rätt lösningar och förebyggande åtgärder kan man öka tryggheten och säkerheten vid ensamarbete.

Ökad risk för hot och våld vid ensamarbete

Oavsett om du är ensamarbetare inom hemtjänst, socialarbete, industri, säkerhet eller butik – finns en ökad risk att hamna i utsatta eller otrygga situationer. Det innefattar både olycksrisker i särskilda miljöer och risken att möta hotfulla eller utåtagerande personer.

Med möjligheten att snabbt kunna kalla på hjälp från kollegor eller externa resurser kan du få en ökad trygghet i arbetet. Och säkerställa att du snabbt får hjälp innan en allvarlig situation uppstår.

Öka säkerheten vid ensamarbete med hjälp av personlarm och tekniska hjälpmedel

Våra lösningar är framtagna för att öka tryggheten vid ensamarbete inom bland annat:

  • Vård och omsorg, som hemtjänst och boendestöd
  • Socialarbete, vid privata möten på socialkontor och hembesök
  • Industri, vid lagerarbetare och i riskfyllda industrimiljöer
  • Butik, för butikspersonal som arbetar ensamma under kvällar och nätter
  • Säkerhetsarbete, för nattvakter och säkerhetsväktare

Se produkter

Gratis e-bok

Ladda ner guiden till en tryggare arbetsplats

Guide till en tryggare arbetsplats

Så kan våra lösningar användas vid ensamarbete i olika situationer

Vid hot

Om du hamnar i en hotfull situation kan du med hjälp av ett personlarm eller en larmknapp larma till kollegor eller en extern larmcantral som sen skickar vidare till väktare eller polis.

Vid hembesök

Innan du påbörjar ett hembesök kan du aktivera en timer på ditt personlarm. Om larmet inte stängs av vid rätt tidpunkt så skickas det ett larm per automatik till förbestämd mottagare.

Vid olycka

Ett personlarm har inbyggd funktionalitet som märker avvikelser om användaren till exempel faller och skickar då ett larm om användaren inte stänger av inom utsatt tid.

I speciella miljöer

Om du ska ner i ett utrymme utan täckning skickar personlarmet iväg ett larm om du inte har signalerat inom vald tid.

Vill du veta mer om våra lösningar för ensamarbetare?

Ta kontakt med vårt säljteam

Produkter

Personlarm där man via en knapp eller app snabbt kan larma efter kollegor. Med man-down och timerfunktion ser du till att hjälp snabbt kommer om…

Våra appar gör det möjligt att snabbt larma efter kollegor eller extern hjälp.

Utveckla din förmåga att förebygga och hantera hot- och våldssituationer genom en förebyggande utbildning.