Home / Elnätslösningar

Lösningar för säkra och smarta elnät

Vi erbjuder säker kritisk kommunikation samt övervakad och säker dataöverföring för elnät, baserad på standardiserade protokoll samt nätverksanalys i realtid.

Digitalisera ditt elnät och uppnå en säkrare och smartare drift

Digitalisera ditt elnät med hjälp av våra smarta och pålitliga lösningar för att uppnå en effektiv, säker och trygg drift. Med ett system för övervakning och analys får du dessutom full kontroll över dina anläggningar.

En helhetslösning för digitalisering av dina elnätsanläggningar

Vi erbjuder en enkel och skalbar helhetslösning för dina elnätsanläggningar. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa elnätsföretag att digitalisera sina elnät, och hjälper dig hela vägen till ett smart elnät. Lösningen möjliggör pålitlig realtidsinformation från elnäten för att optimera nätkapacitet, öka tillgängligheten och minska driftkostnaderna.

Partners

Full kontroll och översikt med realtidsinfo

Reducera avbrottstid och antal drabbade

Säker dataöverföring via mobilnätet

Enkelt att installera och underhålla

Flexibla och skalbara lösningar

Mätvärden för elkvalite

Kommunikationsplattform för ett smartare elnät

Våra elnätslösningar bygger på vår kommunikationsplattform SmartCom som gör det möjligt att samla in och skicka vidare information från dina elnätsstationer.

Till vår kommunikationsplattform kan du koppla på ytterligare lösningar och produkter för att uppfylla ditt behov.

SmartCom kommunikationsplattform

Lösningar

Förstå mer om hur du optimerar din verksamhet och förbereder ditt elnät för framtida utmaningar.

Minska förekomsten av avbrott i elnätet och minimera antalet abonnenter som berörs.

Omvandla mätdata från nätverksstationer till nyckeltal och grafer. Få värdefull information och insikter att agera på.

Prova på vår lösning

Kontakta oss för en testperiod.

Säkra, effektiva och pålitliga lösningar för IoT-konnektivitet (IoT-uppkoppling)

Våra Smart Grids-lösningar ger dig pålitlig realtidsinformation om elnätet för att optimera kraftutnyttjandet, öka tillgängligheten och minska driftkostnaderna. De säkra och pålitliga IoT-lösningarna är flexibla och enkla att installera och underhålla. Smart Grids-lösningar inkluderar övervakad säker IoT-kommunikation, både mobil och radiobaserad, pålitlig och robust utrustning som testats enligt branschstandarder, samt digitala analys- och stödsystem för faktabaserat beslutsfattande.

Vår expertis

Smart Grids hjälper nätoperatörer att digitalisera sina elnät och uppnå smartare och säkrare drift. Uppgraderad teknik bidrar inte bara till moderna och hållbara energitjänster, utan också till en säkrare och smartare värld.

Prata med en säljare

Våra experter hjälper dig hitta rätt lösning för dina behov.

Varför är det viktigt att säkra IoT-kommunikation och data?

Säkra lösningar för IoT-uppkoppling är avgörande för våra kunders livs- och affärskritiska verksamheter. De hjälper dig att skydda egendom och viktiga offentliga tjänster samt att utveckla din verksamhet.

De nya smarta elnäten

För att proaktivt möta kommande krav från konsumenter och från staten, har Affärsverken i Karlskrona utvecklat en ny lösning för smarta elnät.