Produkter Smart Alarms

Utforska våra produkter inom området Smart Alarms. Vi har larmsändare för olika typer av behov och säkerhetsinstallationer samt tjänster som gör det enkelt att övervaka dina säkerhetsanläggningar.

Larmsändare och routers

Edge larmsändare ger dig en digital och framtidssäkrad lösning oavsett om det gäller befintliga eller nya installationer.

Airborne larmsändare överför larm från inbrotts- och brandlarmsanläggningar via mobilnätet. Larmsändaren finns i flera versioner, med eller utan kapsling och batteribackup.

DALM IP Communicator digitaliserar befintliga analoga larm och öppnar nya och kostnadseffektiva möjligheter.

PANGEA är en kombinerad larmsändare och router för CCTV-system, passersystem och andra system för övervakning och fjärraccess.

NENA är en effektiv och säker 4G router för CCTV-system, passersystem och andra system för övervakning och fjärraccess.

Larmtjänster

Våra Smart Alarms-tjänster ger dig pålitliga och säkra lösningar för övervakad larmöverföring, vilket säkerställer en tydlig kommunikationsväg från incident till respons. Våra tjänster övervakas dygnet runt, alla dagar i veckan.

Säker och certifierad larmkommunikationstjänst för larm- och felöverföring mellan ditt brandlarmsystem och vald larmcentral.

Övervakade tjänster för larmöverföring vidarebefordrar hisslarm och felmeddelanden till larmmottagaren. Larmöverföringen sker primärt via mobilnätet (2G/4G).

Larmkommunikationstjänst som erbjuder en lösning med hög tillförlitlighet och enkel driftsättning.

Connect Intercom är en molnbaserad tjänst för porttelefoni som erbjuder digital kommunikation från porttelefonen till mottagarens telefon.

Våra tekniska larmtjänster är en M2M/IoT-lösning som förenklar kommunikationen mellan maskin och maskin, oavsett bransch. Tjänsten är lätt att använda, säker och skalbar.

AddView

Med AddView kan du övervaka status och larmhändelser från alla dina säkerhetsanläggningar. Du får snabbt och enkelt tillgång både till aktiva larm och historiska händelser. När en kritisk händelse inträffar blir du notifierad direkt – via SMS, push eller e-post.

  • Enhetlig kontroll och översikt över samtliga verksamheters larmanläggningar

  • Möjliggör snabba åtgärder vid larm och tekniska fel

  • Fungerar med alla larmöverföringstjänster från AddSecure

Läs mer eller prova på

Vill du ha mer information om våra produkter och tjänster?

Våra specialister hjälper dig hitta rätt!