Förebyggande underhåll för tunga fordon

Se till att dina fordon är i bra skick genom förebyggande underhåll.

Boka en demo!
Se till att dina fordon är i bra skick genom förebyggande underhåll.

Förebyggande underhåll är underhåll som utförs med jämna mellanrum på dina lastbilar (och annan utrustning) för att minska sannolikheten för att de ska gå sönder. Det utförs medan dina fordon fortfarande fungerar så att de inte oväntat går sönder. Vår applikation lämpar sig särskilt väl för fordonsflottor som underhålls internt.

Typer av förebyggande underhåll

Förebyggande underhåll kan schemaläggas till en tids- eller användningsbaserad trigger. Tidsbaserat förebyggande underhåll triggas av en regelbunden inspektion av dina fordon som allvarligt skulle påverka produktionen i händelse av ett haveri. Användningsbaserade triggers aktiveras efter ett visst antal kilometer, timmar eller produktionscykler.

Fördelar med förebyggande underhåll

Planering är den största fördelen med ett förebyggande underhållsprogram. Oplanerat, reaktivt underhåll har många omkostnader som kan undvikas under planeringsprocessen. Oplanerat underhåll kostar vanligtvis tre till nio gånger mer än planerat underhåll. När underhåll planeras kan var och en av dessa kostnader sänkas. Genom planering kan alla nödvändiga delar, förnödenheter och personal samlas för att minimera tiden det tar att utföra en reparation.

Viktiga funktioner i vår tjänst för förebyggande underhåll

 • Separat modul i Weboffice för schemaläggning av planerat underhåll baserat på km eller förfallodatum
 • Kontrollera status för varje underhållsuppgift (Planerad, Kommande, Försenad, Klar, Borttagen)
 • Filer kan bifogas varje underhållsuppgift
 • Fullständig spårbarhet via historiken med tidslinje för uppgifter
 • Mall för att förenkla skapandet av uppgifter för fordon

Filtrera underhållsuppgifterna

För att göra det enkelt för fordonsansvarig att ha koll på underhållet av fordonet uppdateras varje uppgift automatiskt baserat på status.
Förfallodatum och körsträcka uppnådd beror på vad som inträffar först. De olika statusarna är Planerad, Kommande (hur långt framåt ska en uppgift planeras i form av KM eller tid), Försenad, Klar eller Borttagen.

Information om varje uppgift

Det finns fyra olika kategorier av underhållsuppgifter:

 • Inspektion
 • Prediktivt underhåll
 • Stödjande underhåll
 • Skador och reparationer (den mänskliga faktorn)

Kontroll på kostnaderna

Kostnaden för varje underhållsuppgift specificeras genom uppskattade timmar, uppskattad kostnad, kategori och valuta. Exempel på kategorier är arbete, service, reservdelar, däck, nödsituation. Baserat på respektive kategori går det att generera en standardrapport över kostnaderna för varje kategori av underhållsuppgifter.

Ladda upp filer för varje underhållsuppgift

Filer kan bifogas varje underhållsuppgift i det öppna området för bilagor, där instruktioner för olika arbetsuppgifter kan sparas/lagras.

Uppgiftshistorik

Fordonsansvarig kan enkelt följa upp vilket underhåll som har slutförts för respektive fordon samt arbetsflödet via en historikvy. Vyn innehåller viktig information om varje uppgift, som status, förfallodatum, slutkörsträcka. Mall för att förenkla skapandet av uppgifter för fordon För att förenkla repetitiva underhållsuppgifter går det att använda mallar när uppgifterna skapas. När du skapar en uppgift som är kopplad till ett specifikt fordon kopierar du bara informationen i mallen till en ny uppgift. När du använder mallen kommer denna information att förifyllas.

Fördelar

 • Strukturerad planering av underhåll

 • Minimera antalet oplanerade stopp

 • Förutsägbara kostnader för underhåll