Hantering av transportuppdrag

Genom vår tjänst för hantering av transportuppdrag får du full kontroll över dina transporter. Samtidigt håller du dina förare 100% uppdaterade om deras uppdrag och ser till att kritisk information samlas in under hela transportprocessen.

Boka en demo!
Genom vår tjänst hantering av transportuppdrag får du full kontroll över dina transporter.

Hantering av transportuppdrag

Se till att dina förare alltid har aktuell information om sina transportuppdrag och säkerställ att du får in fullständiga uppgifter från transporterna för smidig och rättvis fakturering. Genom att ansluta ditt transportledningssystem (TMS) till vår tjänst för hantering av transportuppdrag, kommer du att kunna visa transportuppdrag för dina förare direkt i fordonen. Användargränssnittet är lätt att använda, och tjänsten är uppdelad i tre nivåer:

 • Transportuppdrag: En rutt som vanligtvis består av mer än 2 stopp
 • Stopp: Lastning och/eller lossning
 • Uppgift: Vad som ska göras vid respektive stopp (uppgifter som ska utföras, skanning, kvantiteter som ska bekräftas osv)

Ovanstående nivåer kan kompletteras med: Status, information, frågor, position och avvikelse. Frågor kan göras obligatoriska för att säkerställa att den nödvändiga informationen från uppdragen samlas in innan ett transportuppdrag kan slutföras. Detta säkerställer att rätt information samlas in som underlag för fakturering i syfte att optimera faktureringsprocessen. Du kan schemalägga uppdragen för att sedan i realtid följa uppdateringarna och uppgifterna som utförs av förarna, som Godkännande av uppdraget, Lasta och Lossa.

Visa transportuppgifter direkt för förarna

Planera och skicka ut transportuppdrag till förarna via ditt transportledningssystem (TMS). Förarna får ett meddelande på sin surfplatta/smartphone när de har tilldelats ett uppdrag. När de utför uppdraget uppdaterar de statusen för detta och sätter det slutligen som slutfört.

Genom vår tjänst hantering av transportuppdrag får förarna full kontroll över sina uppgifter

Lösningen innehåller en mängd funktioner, såsom starta navigeringsverktyg direkt från transportuppdraget. Föraren uppdaterar status för stoppen (anlänt platsen, vid lastkaj, klar), kopplar dem till bilder eller signaturer som leveransbevis och skannar streckkoder. På kontoret kan transportuppdragen följas upp i detalj. Förloppet utvärderas inom några sekunder på kartan i Weboffice eller analyseras i en rapport.

Jämför prognoser med faktiska utfall i dina transportuppdrag

Det finns kraftfulla möjligheter att jämföra prognoser i ditt TMS med faktiska data som har samlats in från fältet. Till exempel kan du analysera körsträckan för ditt fordon, vägar, servicetimmar, raster och vilotider, väntetider, tomkörning eller förbrukning. Du kan även beräkna lönsamheten för en rutt eller ett uppdrag och använda historiska data för att förhandla fram nya avtal.

Viktiga funktioner

 • Koppla upp dina förare och låt dem komma åt sina uppdrag digitalt
 • Få statusuppdateringar och se förlopp i realtid
 • Få fullständig kontroll över order-to-cashprocessen för dina transporter.

eCMR genom uppdragshantering

Genom tjänsten för uppdragshantering finns CMR (fraktsedel) tillgänglig i en elektronisk version (eCMR). Tjänsten erbjuds i samarbete med SMS Labruyère. Informationen som registreras i uppdragsmodulen under lastning och lossning, inklusive kundens signatur, vidarebefordras automatiskt till eCMRapplikationen. Dokumentet som skapas är certifierat eIDAS (europeisk digital certifiering).

eCMR har flera fördelar för transportföretag:

 • Förenklad administration till en låg kostnad
 • 100% integrerad i tjänsten för uppdragshantering
 • Inget dubbelarbete för föraren
 • Säkerhetskopiering av dokument med snabb åtkomst.
 • Papperslös lösning!

För att använda detta alternativ behöver du:

 • Tjänst för hantering av transportuppdrag (Co-Driver Uppdragshantering)
 • En anslutning med TMS (Transport Management System)

Fördelar med tidsmaskin för GPS-spårning

 • Få fullständig kontroll över order-to-cashprocessen för dina transporter

 • Visa transportuppdrag på förarnas skärmar.

 • Samla in affärskritisk information från fältet (kvantiteter, volymer, timmar osv.).

 • Erbjud dina kunder leveransbevis (signaturer, streckkod, bilder).

 • Använd historiken över dina uppdrag i förhandlingar om nya kontrakt.

 • Vår lösning är kompatibel med Logic TMS samt de flesta externa transportledningssystem