Home / Personsäkerhet / Tryggt köpcentrum

Tryggt köpcentrum: En lösning för ökad säkerhet på köpcentrum och i butiker

Tryggt köpcentrum är en lösning skräddarsydd för att öka tryggheten och säkerheten för butiksmedarbetare och besökare i köpcentrum.

Öka säkerheten för både besökare och butiksmedarbetare på köpcentrum och i butiker

Handeln är en särskilt utsatt sektor där hot, rån och stölder i butik är vanligt förekommande runt om i landet. Att trygga personal och varor är en stor utmaning. Genom att installera larmsystem som direkt kallar på lokala väktare kan du förkorta tiden till åtgärd och många mindre incidenter kan avvärjas innan de orsakar större skada. När du som butiksansvarig, butiksägare eller fastighetsägare väljer våra säkerhetslösningar får du inte bara en enkel och driftssäker funktion utan också en priseffektiv, högkvalitativ lösning med innovativ funktionalitet.

En trådlös larmlösning för köpcentrum och butiker

AddSecure Tryggt köpcentrum är en trådlös larmlösning särskilt framtagen för köpcentrum och butiker. Om det inträffar en incident i ett köpcentrum ser lösningen till att rätt personer snabbt får rätt information, så att lokala åtgärder tas och att rätt säkerhetsnivåer aktiveras. Eftersom lösningen är trådlös gör den begränsad inverkan på lokalerna och innebär en mycket snabb och enkel installation.

Fördelar med lösningen Tryggt köpcentrum

Flexibel larmlösning – anpassa efter behov

Ökad trygghet för butikspersonal

Trådlös lösning som ger minimal påverkan på lokal

Direkt information till rätt personer - för snabb lokal åtgärd

Skicka larm direkt till lokala väktare eller larmcentral

Lösningen hanteras enkelt via en administratörsskärm

Lösningen består olika delar men går att skräddarsy efter just ert behov

Fasta eller portabla larmknappar

Genom fast monterade eller portabla larmknappar kan butikspersonal blixtsnabbt larma efter väktare och annan personal.

Vy över AddView-systemet

AddView

Genom appen AddView kan även övrig butikspersonal i butiken eller butikerna runt omkring kan få information om larmet.

Anslut till kameraövervakning

Lösningen kan även kopplas ihop med ett kameraövervakningssystem för att få larm från kameror i AddSecure AddView appen eller annan larmmottagare.

Anslut till sensorer

Eftersom lösningen baseras på öppen standard kan olika typer av sensorer anslutas och skicka information till AddView-appen eller annan larmmottagare.

Med hjälp av larm som går direkt till vår bevakningscentral kan butikspersonalen snabbt kalla på assistans. Det behöver inte alltid vara en krishändelse, det kan vara en otrygg händelse eller någon som jobbar ensam och behöver assistans. Så larmen används dagligen för att skapa trygghet och säkerhet för anställda.

Tobias Heurlin

Biträdande centrumchef, Frölunda Torg Köpcentrum

Vill du veta mer om vår lösning Tryggt köpcentrum?

Prata med någon av våra experter.