Internet of Things (IoT) för med sig ett antal nya uttryck och förkortningar.