Home / Transport och Logistik / Professionella tjänster

Ta hjälp av våra erfarna projektledare för att lyckas med ditt projekt inom fleet management

När du är kund hos AddSecure erbjuder vi dig ett kompetent team med erfarna projektledare som säkerställer att dina projekt hanteras framgångsrikt. Teammedlemmarna använder beprövade metoder och smarta verktyg för att säkerställa att dina projekt slutförs enligt den budget som har satts och projektplanen.

Därför skall du ta hjälp av våra erfarna projektledare

 • Säkerställer att ditt projekt genomförs på ett framgångsrikt sätt.
 • Erbjuder utbildning till såväl kontorspersonal som förarna.
 • Få hjälp med att leda projekt och konfigurera och anpassa systemet på optimalt sätt
 • Säkra hög lönsamhet och snabb avkastning på investeringen

Använd våra skickliga medarbetare för att säkerställa snabb återbetalning och hög lönsamhet för ditt projekt. Teamet består vanligtvis av de medlemmar som beskrivs nedan.

Teammedlem Ansvarsområde Uppgifter
Försäljningschef Alla kommersiella aspekter av vår relation med våra kunder Kontraktshantering, prissättning, presentation av nya tjänster/funktioner
Projektledare För att säkerställa att vår lösning implementeras på ett sätt som är optimalt för dig och din organisation Projektledning, installationsplanering, utbildning, konfiguration (t.ex. ordermenyer, roller och behörigheter i systemet), systemintegration, anpassning
Installationstekniker Installation av hårdvaran i fordonen Installation och systemflyttningar Utbildning av installationstekniker
Kundtjänst, (Support) För att säkerställa kundnöjdhet över tid och se till att lösningen fungerar enligt specifikation, «ROI protector» Proaktiv kontakt med kunder, hantering av supportärenden, tickets, systemuppdateringar, driftsupport

Erbjudande om professionella tjänster

Baserat på erfarenheter från tusentals kundprojekt har AddSecure utvecklat några värdefulla paket med professionella tjänster. Vår erfarenhet visar att välplanerade och noggrant hanterade implementeringar av projekt har stor betydelse för lönsamheten. Därför är våra introduktionspaket obligatoriska för nya kunder.

AddSecure introduktionspaket

AddSecure erbjuder tre typer av introduktionspaket. Projektförberedelser och samordning ingår i alla paket. Omfattningen av utbildningen och uppföljningen i paketen varierar eftersom kunderna har olika behov, se nedan.

Projektförberedelser och samordning ingår i alla paket

 • Uppstartsmöte
 • Identifiera aktuell status och behov
 • Ange mål med projektet och utbildningen
 • Utbildningsplan inklusive datum och tid
 • Summering + överlämning till kund

Online-introduktionspaket

Det här paketet är skapat för små kunder eller kunder med begränsade behov eller som har haft ett fleet management-system tidigare. Litet behov av administration av systemet.

Utbildningens omfattning

 • Webbutbildning (TEAMS eller liknande)
 • 1 tillfälle, 2 h (kontorsanvändare eller Systemadministratör)

Introduktionspaket Premium

Det här paketet är skapat för kunder som kräver en komplett utbildning och som kan överföra kunskap internt (avsändare, förare, superanvändare)

Utbildningens omfattning

 • 2 tillfällen(4 h på plats + 2 h på distans)
 • Kontorsanvändare/Systemadministratör/Förare
 • Summering/överlämning av ansvar

Uppföljning

 • 2 h på distans

Introduktionspaket Superior

Detta paket är skapat för medelstora till stora företag som behöver utbildning av superanvändare (fokus: administration) och transportledare/kontorsanvändare (fokus: servicemoduler) och förare (om detta har överenskommits med kunden).

Utbildningens omfattning

 • 2 tillfällen (8 h på plats + 4 h på distans)
 • Kontorsanvändare/Systemadministratör/Förare
 • Summering/överlämning av ansvar

Uppföljning

 • 4 h på plats

Andra utbildningspaket

Utöver de 3 introduktionspaketen kan AddSecure även erbjuda följande utbildningspaket:

Utbildning av superanvändare

 • Utbildningen kan hållas på plats hos kunden eller hos AddSecure
 • Erbjuder utbildning i Co-Driver eller andra system
 • Fast pris per dag

Installationsutbildning

 • Utbildning för tekniker i hur man installerar AddSecure-produkter
 • Hålls i kundens lokaler
 • Fast pris per halv eller hel dag

Projektledning och integration

Baserat på vår långa erfarenhet av Fleet Management och systemintegration kan AddSecure även erbjuda allmänna projektlednings- och systemintegrationstjänster utöver de fasta paketen ovan. Vanligtvis avtalas omfattningen av sådana projekt med kunden i förväg och kunden kan faktureras per timme eller till ett fast pris.

Fördelar

 • Projektledare med lång erfarenhet av att rulla ut våra Fleet Management-projekt
 • Projektmodell och metodik för att säkerställa bästa praxis
 • Kompetent supportteam med kraftfulla verktyg
 • Nationella och internationella projekt