Home / Transport och Logistik / Transportlösningar / GPS spårning av fordon

Europas ledande lösning för GPS-spårning av fordon

Övervaka din flotta i realtid med vår marknadsledande lösning för GPS-spårning av fordon

Skapa dig full kontroll över din flotta med vår lösning för GPS-spårning av fordon

Med AddSecures lösning för GPS-spårning av fordon kan du övervaka hela din flotta i realtid. Du följer dina fordon och övriga resurser via en webbrowser på vilken enhet som helst, var du än är. Våra fordonsspårningssystem tillhandahåller GPS-positionering i realtid och vägtrafikanalys för att kunna beräkna ankomsttider och underlätta proaktiv kundservice för effektiv hantering av flottan.

Ta reda på mer om Web Office

Fördelarna med GPS-spårning av fordon

Förbättra produktiviteten

Synligheten i realtid av hela din flotta gör att du bättre kan förutse fördelningen av fordon och optimera planeringen av dina förare.

Minska kostnaderna

Se till att dina förare endast tar den mest effektiva vägen och övervaka olämpligt körbeteende för att minska bränslekostnaderna.

Öka kundservicen

Informera proaktivt dina kunder med beräknade ankomsttider och trafikinformation i realtid och förbättra din kundservice.

Lär dig mer om hur du lyckas med att implementera GPS-spårning av fordon i din flotta

Denna artikel syftar till att ge dig idéer och tips för att lyckas med ett telematikprojekt och för att maximera avkastningen på investeringen. Baserat på erfarenheterna från våra kundprojekt samt intervjuer med projektledare, kunder och systemanvändare, har vi sammanställt våra rekommendationer i 11 kapitel. Vi hoppas du finner artikeln läsvärd och inspirerande

White paper: Så lyckas du med ditt projekt inom Fleet Management
Håll dina kunder uppdaterade med var fordonen befinner sig och med hjälp av geofence-varningar för att regelbundet meddela dem om statusen för transporterna.

Boka en demo för att se hur du effektivt kan positionera och spåra dina fordon

Boka en demo

Spårning och historiska rutter

Få en översikt över varje transport som visar GPS-spårning av fordon och nyckelparametrar relaterade till rutter som genomförts och följ upp köreffektivitet och säkerhet. Använd "tidsmaskinen" för att se vilka fordon och resurser som var inom ett geografiskt område under en angiven tid.  Visa detaljerad information i samband med specifika händelser och stopp för att identifiera förbättringsområden.

Utforska mer om vår GPS-positionering

Öka produktiviteten i din flotta tack vare vår lösning för positionering och GPS-spårning av fordon

Spåra platsen och statusen för dina fordon i realtid för att identifiera eventuellt underutnyttjade av resurser och omplacera dem vid behov. Från kartan i Weboffice ser du en bild av hela din flotta med fordon, trailers, containers mm. Denna överblick gör att du effektivt kan identifiera onormal aktivitet och områden för förbättringar för att uppnå bättre produktivitet och större effektivitet i din transportverksamhet.

Uppmuntra till säkrare körning med Europas ledande lösning för GPS-spårning av fordon

Identifiera enkelt förare i din fordonsflotta med osäkra körvanor med våra rankningsrapporter. Uppmuntra dina förare att anta säkrare (och effektivare) körbeteenden med regelbunden, personlig feedback.

"En annan värdefull egenskap är att positionering och föraridentifikation sker i samma system. Förarna blir automatiskt inloggade via kopplingen till färdskrivaren och trafikledningen kan på så sätt ha stenkoll på vem som kör vilket fordon och var de befinner sig."

Joakim Asplund, Projektledare hos Ahola Transport

Våra marknadsledande funktioner för GPS-spårning av fordon

Geofencing

Minimera väntetider genom automatiska meddelanden när fordon passerar fördefinerade "geografiska staket" och områden

Ruttoptimering

Optimera dina fordons rutter och beräkna lönsamhet genom ruttberäkning.

Start-stopp rapportering

Dina nyckeltal samlas in automatiskt, sammanställs och görs tillgängliga i detaljerade rapporter.

Tidsmaskin för GPS-spårning

Få fullständig insyn i vilka fordon som har befunnit sig i ett visst område vid en viss tidpunkt.

Boka en kostnadsfri demo

Förbättra din lönsamhet med hjälp av Co-Driver