Home / Personsäkerhet / Säkerhetslösningar för industrier

Trygg industri: Öka säkerheten för industriarbetare

Öka tryggheten för industri- och lagerarbetare med hjälp av rätt lösningar.

Öka säkerheten för industriarbetare och på andra arbetsplatser med olycksrisk

Inom till exempel industri, produktion och lager finns en ökad risk för olyckor i arbetsmiljön. Om olyckan skulle vara framme, är det avgörande att hjälp kommer snabbt till platsen. Med rätt kommunikationslösningar kan man se till att rätt mottagare alltid får direkt information om en incident uppstår – och se till att kollegor eller extern hjälp snabbt anländer.

Våra lösningar är särskilt framtagna för att öka tryggheten för utsatta yrkesgrupper, till exempel industriarbetare, och ser till att du som arbetsgivare uppfyller Arbetsmiljöverkets krav om ensamarbete och hot och våld i arbetsmiljön.

Så kan våra lösningar användas i riskfyllda miljöer

Vid olycka

Med rätt kommunikationslösningar på plats, kan den olycksdrabbade eller kollegor snabbt larma efter hjälp i händelse av en olycka. Med hjälp av inomhuspositionering vet mottagaren var i verksamheten som larmet kommer ifrån, så att hjälp snabbt kan komma till rätt plats.

I speciella miljöer utan mobiltäckning eller på höga höjder

Om du ska utföra ett arbeten ensam i utrymmen som saknar täckning eller på höga höjder kan ett personlarm skicka larm vid avvikelser. Med inbyggd timer-funktionalitet reagerar larmet om användaren inte signalerar inom vald tid. Och man down-funktionen skickat ett larm om personen ramlar ner eller om larmet hamnar i ett konstigt läge.

Vill du veta mer om vår lösning Trygg industri?

Ta kontakt med vårt säljteam

Produkter

Personlarm där man via en knapp eller app snabbt kan larma efter kollegor. Med man-down och timerfunktion ser du till att hjälp snabbt kommer om…

Våra appar gör det möjligt att snabbt larma efter kollegor eller extern hjälp.