Home / Elnätslösningar / Avbrottshantering

Avbrottshantering för ett smart elnät

Hitta felen snabbt, och innan de redan har uppstått, med vår helhetslösning för uppkopplad avbrottshantering.

Helhetslösning för uppkopplad avbrottshantering

För att minska avbrotten i elnätet och minimera antalet berörda abonnenter önskar många elnätsägare installera utrustning för deldetektering och manöver i allt fler punkter i distributionsnätet. Vi har tagit fram en nyckelfärdig lösning för felindikering i nätet. Utrustningen kommunicerar med kontrollrummet och är därför också utrustad med en tillförlitlig och säker kommunikation.

Vi erbjuder helhetslösningen SmartDet för effektiv installation i nätet och enkel integration med SCADA via standardiserade protokoll. Lösningen innehåller alltid en säker kommunikationslänk och komplett utrustning för en ständigt uppkopplad avbrottshantering och fjärrstyrning. I SmartDet konceptet ingår också temperaturkontrollerat skåp försett med avbrottsfri strömförsörjning och lättåtkomlig anslutningsplint.

Detektering av fel orsakade av överström och jordfel

Hanterar intermittenta och riktningsfel

Fjärrmanöver av brytare

Hög säkerhet och hög tillgänglighet

Reservdrift med batteri

Anslutning till SCADA

Portar för valfria kontroller och indikeringar

4 olika lösningar – SmartDet 200/300/400/500

Vi erbjuder fyra olika SmartDet-lösningar för effektiv installation i nätet som enkelt integreras med Scada via standardiserade protokoll.

Helhetslösning från Smart Grids och Protrol. Kräver endast strömtransformatorer. Passar både vid nyinstallation och efterinstallation i befintliga stationer. Passar nästa alla ställverk.

Helhetslösning från Smart Grids och Schneider. Kräver olika spänningsgivare och lämpar sig vid nyinstallation av nätstationer.

Helhetslösning från Smart Grids och Siemens. Kräver olika spänningsgivare och lämpar sig vid installation i ställverk levererade från Siemens eller motsvarande.

SmartDet500 är en helhetslösning för feldetektering och motormanöver för luftledningar.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med vårt erfarna team