Home / Smart Alarms™ / Produkter / IoT Alert

IoT Alert

AddSecure IoT Alert är en flexibel trådlös larmlösning. Lösningen kan därför inkludera ett stort antal larmknappar, sensorer och larmmottagare. Trådlösa enheter möjliggör en enkel och snabb installation, minskar påverkan på lokaler och minskar tröskeln för att göra ändringar över tid. Tekniken vi använder gör lösningen skalbar och kostnadseffektiv.

Flexibel trådlös larmlösning

AddSecure IoT Alert består av sensorer och larmknappar som är kopplade till en IoT Gateway. Enheten har lång räckvidd vilket i de flesta fall innebär att det enbart behövs en eller två gateways för att täcka en hel installation.

AddSecure’s IoT Gateway är kopplad till en 4G router som skickar information från larmknappar, sensorer och kameror till AddSecure Alarm Cloud. Därifrån hanteras larmen efter föreskriven larmplan. Det kan innebära att skicka larm till AddView-appen, personlarm, informationsskärmar eller lampor. På detta sätt skapas en effektiv larmmottagning som uppmärksammar larmet på en eller flera enheter.

Lösningen styrs från en administrationsskärm med ett intuitivt användargränssnitt.

IoT Alert Flow shartLösningen består av sensorer och larmknappar som är kopplade till en IoT-gateway som i sin tur skickar information till AddSecure IoT Alert Platform. Därifrån skickas kommunikation till rätt larmmottagare utifrån den bestämda larmplanen.

Fasta och portabla larmknappar

Lösningen innehåller både fasta och portabla larmknappar. De fasta larmknapparna används där rummet i förväg är angivet. De portabla larmknapparna positioneras med blåtand och ger en mycket precis position i vilket rum som larmet är utlöst.

Sensorer

Eftersom lösningen bygger på öppna standarder kan ett mycket brett alternativ av sensorer anslutas till lösningen. Till exempel sensorer för dörrar och fönster, ljud, rörelse, luftfuktighet, CO2 mm.

Analys

Statistik från sensorerna och larmknapparna kan ses i AddSecure’s portal.

Segmentanpassade lösningar

AddSecure tillhandahåller en rad olika segmentanpassade lösningar baserat på IoT Alert:

Lösning för särskilda boenden.

Lösning för äldrevårdshem.

Lösning för skolsäkerhet.

Lösning för köpcentrum och butiker.

Lösning som ökar säkerheten för socialarbetare.

Fördelar med IoT Alert

Flexibel och skalbar larmlösning som kan anpassas efter behov.

Trådlös lösning som ger minimal påverkan på lokal.

Direkt information till rätt personer - för snabb lokal åtgärd.

Lösningen baseras på öppna protokoll vilket gör det möjligt att ansluta en bredd av sensorer och kameraövervakning.

Enkel att administrera.

Vill du veta mer om IoT Alert?

Välkommen att prata med någon av våra experter.