Home / Larmöverföring / Tekniska larm

Tekniska larm

Våra tekniska larm låter dig övervaka och fjärrstyra dina uppkopplade enheter. Sänk kostnader och spar tid genom att förvarna personal i tid så att de kan planera och genomföra åtgärder.

M2M/IoT-tjänster

Våra tekniska larmtjänster är en M2M/IoT-lösning som förenklar kommunikationen mellan maskin och maskin, oavsett bransch. Det är vårt sätt att svara på marknadens efterfrågan på M2M/IoT-kommunikationslösningar som är lättanvända, säkra och skalbara, liksom situationer där det finns ett behov av att komplettera ett traditionellt larm (t.ex. inbrottslarm) med övervakning av utrustning.

Lösningen tillhandahåller övervakning som automatiskt genererar kommunikationslarm för din driftpersonal om någon router förlorar kontakten med internet. Denna baslösning innehåller funktioner som har lagts till från våra andra företagsprodukter för att bygga en komplett lösning för fjärrdrift och överföring av uppmätta värden:

  • Valfri grundläggande larmterminal eller robust industriell 4G-router
  • Webbportal för mottagning och anmälan av tekniska larm (och grundläggande visning av exempelvis temperaturvärden)
  • Övervakning och automatiska meddelanden i händelse av störningar i kommunikationen

Vem riktar sig den här tjänsten till?

Användare kan till exempel inkludera:

• Driftsledare med flera anläggningar för att övervaka och optimera.
• Fastighetsförvaltare med anläggningar spridda över ett geografiskt område.
• Service- och driftpersonal som behöver kontrollera, reglera och övervaka hissar, accessystem och fastighetsförvaltning

Varför tekniska larmtjänster?

  • Garanterar stabil, tillförlitlig kommunikation med utrustning oavsett avstånd
  • AddSecure driver tekniken, medan kunden ansluter enheterna och lägger sin energi på sin verksamhet
  • AddSecure Link Control förenklar arbetet för kunder genom att hantera driftsättningen, den dagliga driften och underhåll av kommunikationslänkarna
    till sina maskiner
  • Ett verktyg (AddView) för att dela information med de rätta resurserna i form av tekniska larm eller störningar i kommunikationen
  • Snabba svar från rätt resurser ökar kvaliteten inom en kunds egen verksamhet

Våra tekniska larm låter dig övervaka och fjärrstyra dina uppkopplade enheter

Sänk kostnader och spar tid genom att förvarna personal i tid så att de kan planera och genomföra åtgärder

Komplett överblick och kontroll över dina säkerhetssystem via mobil och webb.

AddSecure Link is a cellular and VPN connectivity solution for large customers and IoT system integrators.

AddSecure Link Go is a plug-n-play solution for companies that want a quick and easy start in connected devices and systems.

Nedstängningen av 2G och 3G

Inför nedsläckningen av 2G- och 3G-nätet behöver alla enheter som saknar stöd för 4G bytas ut. Säkra din kritiska kommunikation i god tid och se till att dina säkerhets- och larmsystem fortsätter fungera.

Vill du veta mer om våra tjänster för tekniska larm?

Ta kontakt med våra experter.