Home / Personsäkerhet / Tryggt boende

Tryggt boende

Tryggt Boende är en lösning för ökad säkerhet i vård- och omsorgsboende, tex vårdhem, behandlingshem, demensboende, HVB hem, LSS hem eller liknande. När något händer är varje sekund dyrbar för att kunna förhindra allvarliga konsekvenser.

Förhindra eller begränsa påverkan av en incident

Om det inträffar en incident på ett boende ser vår lösning Tryggt Boende till att rätt personer omedelbart får rätt information, så att lokala åtgärder tas och att rätt säkerhetsnivåer aktiveras direkt. Då kan vi förhindra eller begränsa ödesdigra konsekvenser tills dess att extern hjälp anländer.  Tryggt Boende ger även möjlighet till prediktiva varningar och kan således hjälpa till att förhindra att kritiska incidenter uppstår.

Utmaning

 • Patienter på ett hem för missbrukar kan tex öppna fönstret för att försöka smita ut eller för att möta sin langare.
 • Patient på ett vårdhem lämnar boendet genom fönstret eller dörren av misstag eller på eget bevåg.
 • Patient förirrar sig i lokalen eller glömmer att stänga av vattenkran.
 • Obehöriga försöker ta sig in på boendet. Personalen upptäcker det försent och konflikt eller hotsituationer uppstår.
 • Hot och -våldssituationer uppstår mellan vårdtagare och personal.
 • Skadegörelse på lokal av vårdtagare eller obehörig.

Lösning

 • Redan inom några sekunder efter det att en incident inträffat är det absolut kritiskt att rätt åtgärder initieras lokalt av boendets personal.
 • Prediktiv information om att konfliktsituation kan uppstå. Detta genom kameror som fungerar som sensorer och känner av ifall personer närmar sig boendet, är i boendet, förirrar sig mm.
 • Alerts/Varning genom sensorer som känner av ifall fönster och dörrar öppnats för att tex släppa in obehöriga eller lämna boendet.
 • Alerts/Varning kan även ges på vattenläckage, rök, temperatur, luftkvalitet mm.
 • Prediktiv information och alerts visas direkt i personalens telefoner eller personlarm för att snabba åtgärder skall möjliggöras.
Gratis e-bok

Ladda ner guiden till en tryggare arbetsplats

Guide till en tryggare arbetsplats

Tryggt boende

Lösningen Tryggt boende består av sensor och/eller kameralarm som är kopplade till AddSecure’s larmmottagningsapp AddView eller till personlarm med digital display.

Lösningen ökar säkerheten genom att det snabbt går att få information om någon på boendet lämnar sitt rum, avdelningen eller boendet. Eller om oinbjudna gäster försöker ta sig in på avdelningen. Lösningen underlättar och ökar tryggheten för både personalen och vårdtagarna. Tryggt Boende möjliggör mer informativ och snabb hantering vid hot och våldssituationer.

Sensorlösning

AddSecure’s lösning består av sensorer som är kopplade till en gateway därefter skickas datan via AddSecure’s molnstjänst direkt till vald enhet dvs antingen ett personlarm eller app. Lösningen är mycket effektiv och säker samtidigt som den är kostnadseffektiv. Sensorerna går snabbt att installera med minimal åverkan på lokalerna.

Whistleblowing at AddSecure

Larmmottagning i mobilen

Fördelarna med att ha AddView är att många anställda kan ha lösningen i sin telefon och det därigenom inte behövs någon extra enhet.

Personlarm

Ett personlarm med digital display har fördelen att ett antal kan vara dedikerade till boendet. Det innebär att olika personal alltid har enhet klar att använda. Det går även att larma direkt på personlarmet till larmcentral och kollegor med endast ett knapptryck. Det går även att kombinera app och personlarm beroende på olika anställdas behov och önskemål.

Kameralösning

Kameralösningen består av smarta kameror som är kopplade till AddView eller personlarm på samma sätt som sensorerna. Användarna får således larm från kameran då oinbjudna gäster närmar sig boendet genom linjeövergångslarm, dvs när någon passerar en virtuell linje så går larmet. Kameran kan även larma när någon lämnar boendet på samma sätt. Kameran tillsammans med sensorer ökar därigenom tryggheten både för vårdtagare och personal.

Vill du veta mer om lösningen Tryggt boende?

Ta kontakt med oss så berättar vi mer.