Säkerställ en obruten kylkedja genom temperaturövervakning vid transporter

Företag som är specialiserade på transport av temperaturkänsligt gods bör ha permanent temperaturövervakning vid transporterna. Målet är att ha en obruten kylkedja ”från fabrik till butik”.

Boka en demo!
Rapport för temperaturövervakning av gods vid transporter

Vad är temperaturövervakning vid transporter?

Kunder till transportörer av temperaturkänsligt gods kräver ofta temperaturövervakning med rapporter med tillförlitliga data för de levererade produkterna. Det finns även krav från myndigheterna och branschorganisationer på att utrusta kylutrymmen med temperaturloggar. Förutom övervakning av temperaturer måste transportföretag kunna tillhandahålla spårbarhet om gods har förstörts på grund avvikande temperaturer. Detta är viktigt för att man ska kunna fastställa vem som bär ansvaret. Den tillämpliga standarden för temperaturövervakning är EN12830: 1999.

Temperaturövervakning kräver minst två temperatursensorer per lastutrymme:

  • Inloppsluft, vilken temperatur tillförs godset?
  • Frånluft, hur mycket får godset temperaturen att stiga/sjunka??

Genom vår temperaturövervakningstjänst kan du övervaka temperaturen i dina släpvagnar och andra utrymmen i realtid. Definiera max- och min-temperaturgränser anpassat efter produkten som transporteras. Skapa rapporter i CoDriver Weboffice för att övervaka om dessa gränser överskrids. En misstänkt temperaturavvikelse kan åtgärdas omedelbart. Detta förhindrar skador och böter.

Erbjud dina kunder med tillförlitliga temperaturrapporter

Temperaturerna i dina trailers registreras och arkiveras kontinuerligt. I händelse av en tvist kan du enkelt ta fram temperaturhistoriken i form av rapporter för att motivera din aktivitet och undvika böter kopplat till leverans av gods som inte uppfyller villkoren. Rapporterna kan skickas automatiskt och regelbundet till utvalda användare via e-post.

Hur spårar jag temperaturen hos mitt gods?

För att övervaka temperaturen på dina varor behöver du en fordonsdator. Denna enhet mäter temperaturen via oberoende temperatursensorer, eller via sensorer som är anslutna till en datalogger på en kylenhet. Asset Pro är en kompakt fordonsdator som är lätt att installera och som kan kopplas till kylutrustningen eller temperatursensorer i släpet. Den registrerar och överför data till Co-Driver Weboffice, vilket är en webbportal för kontorsanvändare där du bland annat kan övervaka temperaturen i dina trailers. Om en Asset Pro är ansluten till en logger, är installationen enkel och det finns redan ett certifierat mätsystem tillgängligt (EN12830). Asset Pro stöder de vanligaste loggarna på marknaden.

Temperaturövervakning för förare (tillval)

Du kan även göra det möjligt att låta dina förare följa godstemperaturen på skärmen i förarhytten. Funktionen ger förarna möjlighet att följa temperaturen var 5:e minut i alla utrymmen där mätning sker.

Temperaturövervakning för förare i hytten på surfplatta

Den här funktionen erbjuder föraren att kontrollera statusen och vidta åtgärder vid avvikande temperaturen innan godset tar skada. Genom att välja denna tjänst ger du dina förare full överblick över temperaturerna i lastutrymmena.

Fördelar med temperaturövervakning vid transporter

  • Minskade kostnader för kasserade varor när du tidigt kan upptäcka om temperaturen avviker från den angivna nivån.

  • Tydlig överblick och spårning av temperaturen i realtid och historiskt för att analysera vad som har hänt.

  • Goda möjligheter att friskriva sig från ansvar eftersom du kan detektera avvikande temperaturer i loggar, positionering och diagram (som du ej är ansvarig för).

  • Temperaturen blir synlig för föraren inne i hytten, och denna kan därför vidta åtgärder omedelbart om temperaturen skulle avvika från rätt nivå.