Home / Larmöverföring / Porttelefoni

Porttelefoni

Möjligheten att kunna öppna porten för sina besökare med mobilen kan verka självklart. Men det krävs att porttelefonen är ansluten till en bra kommunikationslösning. Vår lösning erbjuder digital kommunikation med samtal från porttelefonen till mottagaren via 4G.

 

AddSecure Porttelefoni – en problemfri och framtidssäker kommunikationslösning för din porttelefoni

Att kunna öppna upp porten med hjälp av telefonen kan verka självklart. Men det kräver att porttelefonen är ansluten till en bra kommunikationslösning. I takt med att kopparnätet läggs ned kopplas många porttelefonisystem istället upp mot telenätet via så kallade ATA-boxar (Analog Telefoni Adapter). En lösning som ofta uppfattas som instabil, och som kan behövas omkonfigureras på plats efter till exempel ett strömavbrott.

AddSecure Porttelefoni är en molnbaserad tjänst för porttelefoni som erbjuder digital kommunikation från porttelefonen till mottagarens telefon. Samtalet går via 4G och erbjuder tvåvägskommunikation mellan porttelefonen och mottagaren av högsta kvalitet. Porten öppnas sedan enkelt med en knapptryckning på mottagarens telefon.

Förbindelsen mellan porttelefonisystemet och molntjänsten testas dagligen, vilket gör att eventuella avbrott kan upptäckas och åtgärdas snabbt. En problemfri och framtidssäker lösning för din porttelefoni.

Läs mer om lösningen

Med lösningen AddSecure Porttelefoni kan vi på ett enkelt sätt koppla upp analog porttelefoni, och samtidigt slippa en ATA-box eller telefonköer till diverse operatörer. Förutom att det är en stabil lösning som är enkel att installera, har vi också möjlighet att övervaka uppkopplingen. Dessutom känns det bra att kunna erbjuda kunden en enkel lösning som endast kräver en entreprenör.

Martin Törnblom, VD, Västerås Larm & Säkerhet

Full översikt med AddSecure AddView

Med AddView kan du se status för lösningen Porttelefoni tillsammans med dina övriga larmkommunikationstjänster i en och samma app.

Nedstängningen av 2G och 3G

Inför nedsläckningen av 2G- och 3G-nätet behöver alla enheter som saknar stöd för 4G bytas ut. Säkra din kritiska kommunikation i god tid och se till att dina säkerhets- och larmsystem fortsätter fungera.

Hisslarm - guide till en tryggare larmlösning

Många fastighetsägare är inte medvetna om att de har det formella ansvaret över säkerheten i hissarna och att hisslarmen behöver framtidssäkras inför nedsläckningen av 2G och 3G.