Home / Personsäkerhet / Säkerhetslösningar för socialkontor

Tryggt socialkontor: Öka säkerheten för socialarbetare

Socialarbetare är en av de yrkesgrupper som har större risk att utsättas för hot och våld i arbetet. Med hjälp av rätt lösningar och förebyggande åtgärder kan man öka tryggheten och säkerheten på socialkontor och vid hembesök.

Ökad risk för hot och våld för socialarbetare

Socialarbetare är en av de yrkesgrupper som riskerar att hamna i utsatta eller otrygga situationer. Det kan handla om privata möten där du behöver ge svåra besked eller som ensam på ett hembesök.

Med möjligheten att snabbt kunna kalla på hjälp från kollegor eller externa resurser kan du få en ökad trygghet i arbetet. Och säkerställa att du snabbt får hjälp innan en allvarlig situation uppstår.

Öka säkerheten för socialarbetare med hjälp av personlarm och tekniska hjälpmedel

Våra lösningar är framtagna för att öka tryggheten på socialkontor och i situationer där man som socialarbetare är särskilt utsatt. Vår lösningar för socialkontor ger till exempel möjlighet att skicka larm från olika mötesrum eller receptionen, och sprida larmet direkt till kollegor eller externa resurser.

Vid andra situationer, som till exempel ett hembesök kan du med hjälp av ett personlarm snabbt kalla efter hjälp om du känner dig otrygg. Personlarmet kan i sin tur skicka larm till antingen kollegor och arbetsledare, eller externa resurser.

Se produkter

Gratis e-bok

Ladda ner guiden till en tryggare arbetsplats

Guide till en tryggare arbetsplats

Så kan våra lösningar användas av socialarbetare

I verksamhetens lokaler

Med en kommunikationslösning som snabbt kan sprida information får alla på avdelningen reda på om en situation har uppstått någonstans. Det kan till exempel finnas en display vid receptionen och en i lunchrummet som visar var en kollega har larmat någonstans. Genom att få en kollega till platsen som knackar på och checkar in, kan man skapa en distraktion och föregå att en situation uppstår.

Under enskilda möten

Att behöva ge ett svårt besked till en person är tufft för både avsändaren och mottagaren och man kan på förhand inte veta om en person hamnar i chock, och hur personen i så fall agerar. Med en larmknapp i varje mötesrum går det snabbt att få dit en kollega om du känner dig otrygg i situationen. Larmen kan skickas till valda mottagare som då får information om vilket rum du befinner dig i.

Vid hembesök

Innan du påbörjar ett hembesök kan du aktivera en timer på ditt personlarm. Om larmet inte stängs av vid rätt tidpunkt så skickas det ett larm per automatik till förbestämd mottagare. Du kan också larma via knappen på personlarmet.

Produkter

Personlarm där man via en knapp eller app snabbt kan larma efter kollegor. Med man-down och timerfunktion ser du till att hjälp snabbt kommer om…

Våra appar gör det möjligt att snabbt larma efter kollegor eller extern hjälp.

Utveckla din förmåga att förebygga och hantera hot- och våldssituationer genom en förebyggande utbildning.

Vill du veta mer om våra lösningar för socialkontor och socialarbete?

Ta kontakt med vårt säljteam