AddView

AddView är en webb- och appbaserad tjänst för larmhantering och övervakning av säkerhetssystem samt för krishantering i skolor.

AddView

AddView är ett webb- och appbaserat verktyg som kan användas av verksamheter för incidenthantering och övervakning av verksamhetens anläggningar.

AddView finns även för skolor, där appen är ett specialutvecklat kommunikationsverktyg som hjälper skolans personal att snabbt kommunicera med varandra och externa resurser vid både mindre och större incidenter.

Med hjälp av den webb- och mobilbaserade tjänsten AddView får du på ett säkert och smidigt sätt tillgång till information full översikt över all aktivitet…

AddView för skolor är en app som hjälper skolans personal att snabbt agera vid mindre och större incidenter.

Nyfiken på om AddView passar din verksamhet?

Kontakta oss för mer information!