Home / Transport och Logistik / Transportlösningar / Transportledningssystem

Hantera alla dina transporter genom ett molnbaserat system för transportledning (TMS).

Vi erbjuder ett heltäckande molnbaserat system för transportledning för företag som önskar effektivisera sin verksamhet.

Vad är ett system för transportledning ?

Termen transportledningssytem (TMS) täcker ett brett spektrum av lösningar som finns tillgängliga idag. Det finns många programvaruleverantörer och var och en av dem erbjuder olika funktioner. Vissa fokuserar på transportplanering och schemaläggning. Andra fokuserar mer på den administrativa sidan, till exempel orderhantering och fraktplanering. Andra är mer omfattande, som exempelvis AddSecure Logic TMS, och deras verksamhet täcker ett brett område inom transportprocessen, från orderhantering, genom hela planerings- och implementeringsprocessen, ända till faktureringen. Dessa typ av system gör det möjligt att optimera hela flödet "från order till cash". Målsättningen är att öka resursutnyttjandet och kunna hantera sin fordonsflotta och sina förare så effektivt som möjligt.

Logic TMS

Lär dig mer om vårt system för transportledning!

AddSecure erbjuder ett molnbaserat transportledningssystem som utvecklats tillsammans med ledande transport- och logistikföretag i Europa. Vi har ett paneuropeiskt team med lokala projektledare som säkerställer en framgångsrik implementering. Läs mer om AddSecure Logic TMS!

Lär dig mer om vårt system för transportledning!

AddSecure erbjuder ett molnbaserat transportledningssystem som utvecklats tillsammans med ledande transport- och logistikföretag i Europa. Vi har ett paneuropeiskt team med lokala projektledare som säkerställer en framgångsrik implementering. Läs mer om AddSecure Logic TMS!

Mer information om AddSecure Logic TMS

Hur ett TMS effektivisera verksamheten för ditt transportföretag?

Skapar full översikt och kontroll

Med vårt one-stop shop-koncept och standardiserade integrationer behöver du bara en leverantör för att styra, organisera och analysera din transportverksamhet.

Gör transportplanering enklare

Automatisera ruttplanering och kommunikation med förarna. Detta sparar i tid och resurser inom transportledningen!

Minskar antalet tomma rutter

Minska tomma rutter och onödiga körningar med 6 % i genomsnitt och spara tusentals kronor i månaden på bränsle- och driftskostnader.

Beräknar lönsamheten i förväg

Beräkna lönsamheten för dina orders rutter i förväg. Genom att veta detta kan du reagera på förändringar i fraktpriser och öka marginalerna på verksamheten.

Logic TMS fungerar riktigt bra för optimering av arbetsflödena. Att planera transporter av temperaturkänsligt gods för en stor flotta, kräver ett effektivt verktyg som hanterar många byten mellan lastbilar & släp och en pålitlig mobil plattform för förarna. Logic TMS täcker allt och mycket mer.

Thomas Lund Brink, Kaj Madsen Fjelstrup A/S

Centraliserad orderadministration

Detta är hjärtat i ditt administrationsarbete. Här kan du skapa eller importera beställningar och föra deras fullständiga register, inklusive lastnings- och lossningsplatser, skickade frakter och föreslagna släpvagnar.

 • Bearbeta information snabbt med en enda post.

 • Förbered automatisk fakturering redan när ordern skapas

 • Uppskatta lönsamheten omedelbart

Ruttplanering & optimering

Verktyg för planering, ruttautomatisering och spårning av flottan i realtid för att korta leveranstider och minska kostnader. Tilldelningen av uppdrag görs enkelt och snabbt genom att enkelt dra och släppa.

 • Planera och optimera verksamheten

 • Kontrollera kostnader och marginaler i realtid på uppdrag.

 • Öka effektiviteten

Genom vår tjänst hantering av transportuppdrag får du full kontroll över dina transporter.

Kommunikation med förare och utförandet av transporten

Från planeringsverktyget skickar operatören uppdrags- eller transportorder, övervakar fordonens position och optimerar eller planerar om rutterna. Föraren skickar från sin smartphone till kontorsteamet sina anställningsuppgifter och arbetstider samt och den digitala fraktsedeln/ leveransbeviset (t ex via eCMR)

 • Effektivisera och gör kommunikationen mer tillförlitlig

 • Kommunicera deadlines till dina kunder i realtid

 • Öka produktiviteten

Övervakning och analys av transportaktiviteterna

Statistik finns tillgänglig för en bättre överblick över verksamheten: omsättning per period och per förare, analys av antal timmar och volym transportorder. Använd dashboards anpassade till din verksamhet.

 • Analysera förväntad/realiserad lönsamhet på ett jämförande sätt.

 • Kontrollera dina data i realtid.

 • Fatta rätt beslut med ett tillförlitligt verktyg.

Avräkning med automatisering av fakturor och betalningsspårning

Systemet, som använder information i varje skede av transportprocessen, gör det möjligt att kontrollera fakturor innan de utfärdas, att registrera och spåra köp samt att hantera betalningsfrister

 • Överför automatiskt poster till bokföring.

 • Minska faktureringsförseningar.

 • Hantera fakturapåminnelser

Vad bör man tänka på inför val av ett transportledningssystem (TMS)?

Ladda ned vår guide där vi ger dig 5 tips för att välja ett TMS som passar just dina behov.

Ladda ned den kompletta guiden!

Boka en demo!

Låt oss berätta mer om hur våra molnbaserade lösning för transportledning kan hjälpa dig effektivisera din verksamhet