Implementera ecodriving för att sänka bränsleförbrukningen och och minska utsläpp av CO2

Förbättra förarbeteendet i din flotta med AddSecures branschledande lösningar för ecodriving, bränsleuppföljning och fordonskameror

Hjälp dina förare sänka bränsleförbrukningen med ecodriving

Förbättra dina förares förarbeteende och förbättra lönsamheten med AddSecures marknadsledande lösning för ecodriving, bränsleuppföljning och utsläppsrapportering.

Vilka är de viktigaste fördelarna med ecodriving?

Lägre kostnader för bränsle och underhåll

Förbättra förarbeteendet och effektiviteten i hela din flotta och uppnå maximala bränslebesparingar.

Högre förarsäkerhet

Coacha dina förare med personlig feedback för ökad motivation och säkrare körning

Minskade utsläpp av CO2

Minska onödigt slöseri med bränsles och skapa en snålare och grönare flotta.

Genom kontinuerlig uppföljning av de viktigaste körparametrarna skapas bra förutsättningar till bra förarbeteende

Fokusera på 6 körparametrar!

Genom kontinuerlig uppföljning av de viktigaste körparametrarna skapas bra förutsättningar till bra förarbeteende.

  • Överhastighet: Ska minimeras.

  • Tomgångskörning: Ska minimeras.

  • Utrullning: Ska maximeras.

  • Hårda inbromsningar: Ska minimeras.

  • Bortbromsad energi: Ska minimeras.

  • Nollgas: Ska maximeras

Läs mer om ecodriving för kommersiella fordon

Coacha dina förare till bättre förarbeteende med hjälp av videotelematik

Med en fordonskameralösning tar du ytterligare ett steg för att coacha dina förare till ett bättre förarbeteende. Genom systemet har du alltid åtkomst till filmer från fordonets kamera samt data om fordonets plats och förarens körbeteende.

Förbättra förarbeteende

Hur fungerar ett system med videotelematik?

Tack vare molnbaserad 4G-teknik skickas filmer och data från incidenter direkt från dashcam till telematikplattformen och kan granskas, analyseras och laddas ned omedelbart. Eventuella incidenter eller farliga körvanor kan snabbt identifieras (t ex acceleration/svängningar och fortkörning) och videoklippen kan användas som diskussionsunderlag vid utvärderingsmöten med förarna för att ge feedback efter incidenten för att visa exakt var förbättringar behöver göras.

Lär dig mer om hur du kan öka lönsamheten för din flotta genom ecodriving

Vi har genomfört 100-tals projekt inom ecodriving och vi delar gärna med oss om vad som är viktigt att tänka på för att lyckas. Kontakta oss så berättar vi mer!

Uppmuntra dina förare att göra förbättringar på alla nivåer med vår dashboard med tabell som visar hur väl förarna föbättrar sig.

Resultattabell för uppföljning av förarbeteendet

Uppmuntra dina förare att göra förbättringar på alla nivåer med vår dashboard med tabell som visar hur väl förarna föbättrar sig. Förarna rankas efter sitt förarbeteende baserat på vårt index för sparsam körning. Detta index gör det möjligt att enkelt följa upp förarna både individuellt samt gruppvis. Uppmuntra bättre förarbeteende med uppnåeliga mål, regelbunden feedback och incitament för relativa förbättringar.

Läs mer på vår blogg om ecodriving och förarbeteende

Dashboard och rapporter

Dela kontinuerligt information med dina förare om deras resultat genom våra rapporter och dashboard. Skräddarsydd feedback gör att du kan ge råd om exakt var förbättringar behöver göras i både förarbeteende och säkerhet. Och med vårt index för sparsam körning med ett enkelt poängsystem (0-100 %) kan du se till att det blir lika villkor för alla förare.

Feedback i realtid

Genom att ge dina förare feedback i realtid i hytten via vår appen för sparsam körning kan de känna igen dåliga körstilar och anpassa sin körning därefter. Läs mer om vår förarapp!

Läs mer om feedback i realtid via Co-Driver app

Identifiera besparingspotentialen genom bränsleuppföljning

Använd bränslerapporter för effektiv uppföljning av bränsleförbrukning per fordon eller per förare. Samanställ utsläppsrapporter och distribuera till kunderna för att visa på lyckade resultat av sparsam körning samt användning av miljöeffektiva fordon. Jämför fordon med liknande egenskaper för att identifiera onormalt hög förbrukning och följ upp trender år för år.

Vi brukar prata om att besparingen är ca 2 dl per mil, dvs ca 5-7%. Men framförallt så ser vi att fordonen körs säkrare och att slitaget minskat som följd av vår uppföljning. En del av chaufförerna som lärt sig att köra på ”rätt” sätt upplever körningen numera som mycket mer behaglig utan att för den delen tappa någon tid på detta

Per Rudholm, Dagab Inköp & Logistik, Göteborg

Läs mer om Dagab och ecodriving

Lär dig mer om hur ecodriving kan öka lönsamheten för din flotta

Prata med någon av våra experter som hjälper dig att beräkna lönsamheten genom att implementera ecodriving bland dina förare. Boka en kostnadsfri demo!