Besparingspotential vid sparsam körning

Ta reda på hur mycket pengar du kan spara med vår ROI-kalkylator för sparsam körning

ROI-kalkylator sparsam körning

"Vi bestämde oss snabbt för att försöka få Sparsam Körning att bli en tävling mellan orterna, det är hela grundtänket."

Per Rudholm, Dagab Inköp & Logistik, Göteborg

Dagab sparar bränsle och miljö genom sparsam körning

Baserat på erfarenheter och utfall från hundratals projekt inom Sparsam Körning, där ordentliga program för Sparsam Körning har implementerats, visar det sig att transportföretag gör bränslebesparingar på 3-15%. Förutom bränslebesparingar har många av AddSecures kunder uppnått stora besparingar genom minskade skador, minskat behov av underhåll, lägre personalomsättning och mindre sjukfrånvaro. Det här är vanligtvis områden som påverkas på ett positivt sätt när förarna är mindre stressade tack vare sparsam körning. Kontakta oss så betättar vi mer!