Ruttoptimering för kommersiella fordon

Undvik onödig körning och spara bränsle genom att välja de bästa rutterna för dina kommersiella fordon.

Boka en demo!
Ruttoptimering för att undvika onödig körning och spara bränsle

Ruttoptimering är processen att hitta den mest kostnadseffektiva rutten för en uppsättning stopp. Det används när du vill minimera körtiden för flera stop, samtidigt som den redogör för en rad komplexiteter som kundernas tidsfönster, fordonskapacitet, förarscheman m.m.

Få en tydlig bild av hur mycket körtid som behövs för ett uppdrag

Om din fordonsflotta inte är homogen och dina uppdrag ofta är olika, har du extra bra nytta av att använda vår ruttberäkningstjänst. Tjänsten är anpassningsbar. Definiera kriterierna för varje uppdrag, som fordonsprofilen (lastbil över 7,5 t, buss, lastbil, med trailer, …), antal axlar, fordonets och trailerns vikt, fordonets hastighetsprofil (på motorvägar, motortrafikleder, tätort, …). Du får en optimerad rutt som ger dig en korrekt uppskattning av sträcka och leveranstider.

Exempel på viktiga funktioner:

 • Förhållanden, såsom vägtullar och vägbegränsningar kan definieras.
 • Möjligt att få förslag på rutt mellan flera destinationer, beräknat baserat med utgångspunkt i lastbilens attribut.
 • Stoppbaserad planering, där tjänsten föreslår flera rutter, tider, köranvisningar.
 • Presentation hur lång körtid och arbetstid som kommer att behövas för ett uppdrag.
 • Möjlighet att lägga till en vägpunkt (waypoint) i adressökningar.
 • Utöka adressökningen med möjlighet att söka efter intressepunkter (POI), fordon och förare.
 • Dra och släpp för att flytta en vägpunkt Ikoner för stopp och adresser visas alltid.

Fördelar

 • Sänk transportkostnaderna för dina körningar

 • Förbättra kundservicen

 • Minska planeringstiderna

 • Maximera användningen av förare och fordon

 • Minska koldioxidutsläppen och bränslekostnaderna

 • Skapa flera profiler för att jämföra längden och tidsåtgången på olika rutter