Home / Blåljusverksamhet / Utalarmeringssystem

Utalarmeringssystem

Våra digitala lösningar för in- och utalarmering snabbar upp och förkortar ledtiden mellan larm och åtgärd.

AddSecure utalarmering

AddSecures utalarmeringssystem är uppbyggt med en flexibel mjukvara och lokala platssystem för kritisk kommunikation. Används till exempel av våra kunder som bedriver blåljusverksamhet. Systemet byggs och anpassas utifrån verksamheten till en komplett systemlösning för samtliga stationer.

En komplett lösning som förkortar tid mellan larm och åtgärd

För en räddningsinsats är förmågan att så snabbt som möjligt nå ut till incidentplatsen avgörande. För att lyckas med detta finns ett antal kritiska faktorer:

 • Möjlighet att snabbt kunna larma ut till berörda brandmän eller annan insatsperson, både heltid och deltid.
 • Säkerställa att informationen kommer fram även om befinner sig i en bullrig miljö eller i områden med dålig mobiltäckning.
 • Distribuera klar och tydlig information på station.
 • Förbereda station för snabb och problemfri utryckning.

Väl ute på incidentplatsen behövs verktyg för att enkelt kunna hantera olika ledningsuppdrag, till exempel aktivera förstärkningslarm. AddSecures utalarmeringssystem har en mängd olika funktioner för att anpassa systemet till er verksamhet och behov.

Kommunikationsvägar

Systemet stödjer följande kommunikationssystem:

 • Full integration mot SOS alarms utalameringsprotokoll, både via IP och Rakel.

 • AddSecure bygger ett anpassat och heltäckande personsökarnät inom aktuellt verksamhetsområde.

 • Rakelkoppling för både för utlarmning och mottagning.

 • SMS-koppling för både utalarmning och mottagning. Även talat SMS och SMS med läskvittens.

 • IP-kommunikation för mottagning av olika typer av larm, kommunikation med externa system och larmcentraler, kommunikation internt mellan system och Appar, E-post etc

Personlig utrustning

Personlig utrustning består av följande komponenter

 • Personsökare för mottagning av larm

 • Rakelterminal för mottagning av larm samt styrning av portar etc.

 • Appar för mottagning av larm och larmpaneler för styrning av portar etc.

 • Mobiltelefon för mottagning av larm med text eller tal, samt styrning av portar etc.

Funktioner på station och i fordon

Stationsutrustningen består av följande komponenter

 • Anslutning till högtalarsystem med ljud och text till tal

 • Larm och informationsskärmar som visar larmtext, kart, vägbeskrivning, väderinformation etc.

 • Fordonsutrustning för presentation av larm och färdväg etc.

 • Styrning av olika utrustning. Exempelvis tända belysning, slå av ström till kök, styra bastu, larma av station, öppning av fordonsportar, styra trafikljus för fri väg.

Ledningsverktyg

Ledningsverktyg består av följande komponenter

 • Larmklient för operatörsplats med möjlighet att hantera larm och assistera vid bakre ledning.

 • Touchpanel för att kalla ut förstärkningslarm, kalla in extra personal etc.

 • Knapp-panel för att kalla ut förstärkningslarm, kalla in extra personal etc.

 • APP med bärbar larmpanel för att aktivera förstärkningslarm ute på incidentplatsen etc. APP för att tex kalla in extra personal, kalla in krisledningsgrupper etc.

 • Fordonsutrustning för presentation av larm, färdväg samt hantering av styrningar och status.

Fördelar

Systemet byggs och anpassas utifrån verksamheten.

Bearbetar larm/information och utför åtgärder enligt programmering.

Tar emot larm från SOS via larmnet, Rakel, industrins egna SCADA system eller drift/brandlarmscentral.

Larmet kan skickas till personsökare, Tetra-/Rakelterminaler, DMR-mobilnät, SMS och email.

Larm kan presenteras på skärmar, i högtalarsystem och i fordon.

Vill du veta mer om våra digitala lösningar för in- och utalarmering?