Home / Elnätslösningar / Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattform för dina elnät

Vår kommunikationsplattform ger dig säker och övervakad dataöverföring för dina elnät baserad på standardiserade dataöverföringsprotokoll.

Kommunikationsplattform för säker dataöverföring i elnätet

Med ständigt växande antal IoT-noder ökar kraven på säker, tillförlitlig och kontrollerad dataöverföring. Våra kommunikationslösningar, både mobila och radiobaserade, ger dig säkrad och övervakad dataöverföring baserad på standardiserade dataöverföringsprotokoll.

Vår kommunikationsplattform är en helhetslösning för säker dataöverföring som möjliggör kommunikation till geografiskt spridda punkter. Kommunikationsplattformen bygger på en ruggad RTU med inbyggd kommunikationslösning för 2G/3G/4G i kombination med mobilabonnemanget AddSecure Link. Enheten har klassiska RTU-funktioner som digitala in- och utgångar, analoga ingångar samt standardiserade dataöverföringsprotokoll.

Till kommunikationsplattformen går det att koppla smarta funktioner och tjänster för övervakning, larmhantering, analys, feldetektering och mätdata.

Kommunikation till geografiskt spridda punkter

Säker dataöverföring via mobilnätet

Säker kommunikation i elnätet med AddSecure Link

AddSecure Link tillhandahåller en komplett kommunikationsinfrastruktur för SIM-kort, fjärråtkomst och övervakning för Secure Critical Communications.

Tillsammans med SIM-koret tillhörande IoT-tjänsten AddSecure Link erhålls en säker, robust och privat kommunikationsplattform. Kommunikationen blir redundant och operatörsoberoende då den kan ske i alla tillgängliga mobiloperatörers nät. Kommunikationen är dessutom helt separerad från övrig trafik och internet för att eliminera obehörigt intrång

Webbportalen Link Manager finns alla verktyg som behövs för att upprätta och hantera ditt nätverk och dina uppkopplingar. Användargränssnittet är intuitivt, med tydlig vägledning, och använder en hög automatiseringsnivå, vilket begränsar risken för mänskliga fel och därmed ökar säkerheten i de distribuerade lösningarna.

Addera smarta funktioner till vår kommunikationsplattform utifrån ditt behov

Förstå mer om hur du optimerar din verksamhet och förbereder ditt elnät för framtida utmaningar.

Minska förekomsten av avbrott i elnätet och minimera antalet abonnenter som berörs.

Omvandla mätdata från nätverksstationer till nyckeltal och grafer. Få värdefull information och insikter att agera på.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med ansvarig säljare

Infografik

Vad är ett smart nät? Och hur skiljer det sig från det traditionella elnätet?