Home / Om oss / Visselblåsartjänst

Visselblåsartjänst

På AddSecure önskar vi göra världen till en säkrare och smartare plats. Det inkluderar att erbjuda en visselblåsartjänst i linje med vår uppförandekod och att säkerställa att alla oetiska, kriminella eller skadliga handlingar inom vår egen organisation lyfts upp, bearbetas och åtgärdas.

Whistleblowing at AddSecure

Vem kan rapportera via visselblåsartjänsten?

Vem som helst kan använda AddSecures visselblåsartjänst för att rapportera allvarliga situationer som rör AddSecure. Du kan vara anställd, kund, leverantör, intressent eller någon helt utan anknytning till företaget. Du kan välja att vara anonym och du är under sekretessskydd under och efter processen.

Vad kan jag rapportera?

Genom visselblåsartjänsten kan och bör du rapportera allvarliga situationer eller incidenter inom AddSecure rörande:

  • Redovisning, interna redovisningskontroller och revisionsärenden. Mutor, korruption och annan bank eller ekonomisk brottslighet.
  • Miljöbrott.
  • Säkerheten för integritet och personuppgifter och säkerheten för nätverks- och informationssystem.
  • Säkerhet på arbetsplatsen och/eller allvarliga fall av diskriminering eller trakasserier.
  • Andra allvarliga oegentligheter som rör AddSecures intressen eller individers liv eller hälsa.
  • Om någon försöker att dölja något av ovanstående.

Du behöver inga bevis för att rapportera ett misstänkt tjänstefel eller incident via visselblåsartjänsten.


Vad ska min rapport innehålla?

  • Din rapport bör innehålla en kort och tydlig beskrivning av den situation som du anser är ett bedrägari, olagligt eller ett hot mot någon person eller företaget.
  • Var så noggrann som möjligt så att rapporten kan behandlas och utredas på ett korrekt sätt.
  • Försök att om möjligt att svara på följande frågor: Vem, när, varför, vad, hur och var?

Ladda ner våra visselblåsarriktlinjer för mer information angående bakgrund, syfte och processer.

Vad händer sedan?

Visselblåsartjänsten tillhandahålls av en extern partner WhistleB, Whistleblowing Centre, för att säkerställa anonymiteten. Kommunikationskanalen är krypterad och lösenordsskyddad. Alla meddelanden kommer att behandlas konfidentiellt.

WhistleB säkerställer visselblåsarens anonymitet. Tjänsten är skild från organisationens IT-miljö. WhistleB spårar inte IP-adresser eller annan data som kan identifiera en person som skickar ett meddelande. Meddelanden är krypterade och kan endast dekrypteras av utsedda personer. WhistleB kan inte dekryptera och läsa meddelanden.