Se till att du har arbetstidsrapportering och lönehantering för förare i samma system.

Skapa dig full kontroll över lönehanteringen för dina förare och säkerställ att rätt lön betalas ut på ett effektivt och smidigt sätt

Boka en demo!
Löneadministration för förare

Varför effektivisera lönehanteringen för förare?

Lönerna för yrkesförare utgör ofta 35–40 % av den totala transportkostnaden. Det är därför viktigt att inrapporterad tid stämmer överens med utfört arbete och att man har en effektiv lönehantering för förare. Förarna skall ha sin rättmätiga lön samtidigt som det ju ligger i bolagets intresse att inte betala ut för mycket i lön då det ju har stor påverkan på företagets lönsamhet. Dessutom måste processen för lönehantering vara smidig samtidigt som det är enkelt att granska, justera (vid behov), attestera och generera löneunderlaget före export till lönesystem.

Sköt lönehanteringen i ett och samma system

Vår modul för löneadministration gör det möjligt att exportera en rapport med förarnas arbetstider och villkor i enlighet med transportavtalet. Genom att anpassa rappporten med rätt lönekoder kan den direkt importeras till det lönesystem som används hos transportbolaget. På
detta sätt förenklas administrationen och möjliggör full kontroll i ett och samma system.

Funktionerna i vår tjänst för lönehantering för förare inkluderar:

 • Kontroll och godkännande av arbetstider i Weboffice
 • Sätta upp kontrakt
 • Koppla anställda till kontrakt
 • Kontrollera planerarens godkännande
 • Utföra export från rapportmodulen
 • Efter exporten av filen importeras den till befintligt lönesystem där löneutbetalning sker.

Kontroll och godkännande av arbetstider i Weboffice

Registrerade tider skickas in till kontoret där transportledningen kan granska dem och vid behov justera dem innan de
skickas vidare för export till lönesystemet enligt följande steg:

 • Granska förarens rapport i Tidslinjen
 • Justera eventuella felaktigheter
 • Kompletterarom arbetet varit schemalagt
 • Köra en beräkning av löneparametrar
 • Godkänna arbetsdagen

Skapa ett kontrakt per kontraktstyp och ange startdatum

För att kunna räkna ut förarnas korrekta lön krävs att de är kopplade till ett kontrakt. Exempel på kontraktstyper som baseras på Transportavtalet är avtalen

 • 3.4 (olika måltidsersättning – olika kontrakt)
 • 3.5b (olika veckoarbetstid – olika kontrakt)
 • 3.6 (olika månadsarbetstid på samma månad-olika kontrakt).

Export av löneunderlag till lönesystem

För att exportera en lönefil från vår modul för lönehantering till lönesystemet går administratören in i modulen ”Rapporter” och väljer någon av rapporterna i kategorin ”Arbetstid”, exempelvis rapporten ”Arbetstid/Traktamentes-export till lönesystem”. Följande steg utförs sedan:

 • Välj förare
 • Välj tidsperiod (alltid hel kalendermånad)
 • Granska resultat per förare i Rapportdata-fältet
 • Se resultat per förare i Rapportdata-fältet
 • Åtgärda ev. fel och gör om
 • Importera den färdiga filen i lönesystemet

Fördelar

 • Bättre kontroll över personalresurserna

 • Minimera dyr övertid genom planering

 • Lön efter prestation

 • Lättare att komma till rätta med problem och avvikelser

 • Smidig rapportering för förarna