Home / Transport och Logistik / Transportlösningar / Arbetstider och hantering av färdskrivare

Effektiv hantering av arbetstider och full efterlevnad av kör- och vilotider

AddSecure erbjuder en integrerad lösning för rapportering av förarnas arbetstider och automatisk hantering av filer från färdskrivaren och förarkortet. Den säkerställer att du alltid betalar ut rätt lön och att förarna följer reglerna för kör- och vilotider. Dessutom hjälper systemet dig att hålla din flotta optimerad.

Säkerställ effektiv hantering av arbetstider och färdskrivare

Hos de flesta transportföretag är kostnaden för förarna den största utgiftsposten då den ofta uppgår till 30-45 % av den totala transportkostnaden. De är därför viktigt att rapportering av arbetstider och löneadministration sker effektivt, både genom tidsregistrering av förarna själva men gärna även med data från fordonens färdskrivare. Samtidigt är det viktigt att förarna följer reglerna om kör- och vilotider och att filerna från färdskrivaren och förarkortet hanteras effektivt.

Regler om kor och vilotider
Se till att du alltid betalar rätt lön och att förarna följer reglerna för körning och vilotider.

Kontakta oss för att få mer information om vår integrerade lösning för rapportering av förarens arbetstid och automatisk hantering av filer från färdskrivaren och förarkortet.

Boka en demo!

AddSecure erbjuder en integrerad lösning

AddSecure erbjuder en fullt integrerad lösning för hantering av arbetstider, löner och av färdskrivare. Arbetstider rapporteras smidigt direkt av förarna under arbetsdagen via vår förarapp. Tiderna kan matchas och komletteras med information från färdskrivaren. Transportledningen kan sedan granska och eventuellt justera tiderna innan utbetalning sker.  I förarappen och på kontoret visas händelser från färdskrivaren i realtid och historiskt tillsammans med varningar för överträdelser. Via automatisk nedladdning samt lagring och analys i säker miljö, hanteras filerna från färdskrivaren smidigt. Läs mer nedan vårt de olika funktionerna i vårt integrerade system för arbetstidsrapporering och hantering av färdskrivare.

Läs mer

Arbetstidsrapportering

 • Arbetstider rapporteras under det faktiska arbetet

 • Bättre kontroll över förarnas arbetstider

 • Intuitivt verktyg som är lätt att använda för föraren

 • Minimera dyr övertid genom planering

 • Enklare att hantera problem och avvikelser

Läs mer om tjänsten Arbetstidsrapportering
Vi har djup kunskap och lång erfarenhet inom detta område. Kontakta oss så berättar vi mer!

Lär dig mer om integrerade lösningar för arbetstidsrapportering och färdskrivare

Prata med en säljare!
Löneadministration för förare

Löneadministration

 • Hantera både arbetstider och löneadministration i ett och samma system

 • Full kontroll över lönehanteringen

 • Möjliggör effektiv granskning, redigering och godkännande av förarnas löner

 • Ersätt behovet av ett separat löneadministrationssystem

 • Enklare att hantera problem och avvikelser

Läs mer om tjänsten Löneadministration

Kör- och vilotider

 • Få en fullständig översikt över dina förares kör- och vilotider

 • Anpassa uppdragen efter förarnas tidsbegränsningar

 • Förhindra överträdelser och se till att dina förare får påminnelser

 • Reagera omedelbart vid överträdelser genom varningar

 • Analysera och redigera kronologin i tidslinjen

Läs mer om tjänsten Kör- och vilotider

Fjärrkopiering av färdskrivare

 • Spara tid med automatisk nedladdning av filer från färdskrivaren och förarkortet

 • Se till att varje fil hämtas i rätt tid

 • Undvik att fordon behöver komma in för kopiering av filer och säkerställ regelbundna nedladdningar

 • Förenkla ditt arbete genom att låta AddSecure vara värd för företagskortet

Läs mer om tjänsten Fjärrnedladdning av färdskrivardata

Lagring och analys av färdskrivarfiler

 • Lagra dina digitala färdskrivardata i en säker miljö

 • Följ enkelt upp risken för förseningar, sena nedladdningar eller saknade data

 • Uppfyll lagstadgade skyldigheter för nedladdning av färdskrivar- och förarkortdata

 • Automatisk kontroll av överträdelser – data jämförs med regler

Läs mer om tjänsten Lagring och analys av färdskrivarfiler (TachoToWeb)

Fördelar med integrerad hantering av arbetstidsrapportering och färdskrivare

Effektiv rappportering av arbetstider

Ta kontroll över arbetstiderna och säkerställ att rätt löner betalas ut

Rätt lön för rätt jobb

Låt förarna enkelt registrera lönegrundande aktiviteter utanför körningen

Säkerställ eftelevnad av kör- och vilotider

Erbjud både förare och transportledning fullständig översikt över kör- och vilotiderna

Se till att följa reglerna för kör- och vilotider

Se till att dina förare följer reglerna för kör- och vilotider enligt förordning (EG) nr 561/2006. Den fastställer nivåerna för maximal daglig körtid, körtid per vecka, tvåveckorskörtid och minsta period för dygns- och veckovila. Syftet med regelverket är att harmonisera konkurrensvillkoren, förbättra arbetsförhållandena och trafiksäkerheten inom EU.

Är du intresserad av en kostnadsfri demo?

Vi är intresserade av att veta mer om vilka önskemål du har avseende arbetstidsrapportering och hantering av färdskrivare och vi bjuder gärna på en demo!