TeleCall

TeleCall är ett system för kritisk kommunikation. Systemet kan ta emot larm från olika larmsystem samt även från 112.

Med TeleCall kan man manuellt eller helautomatiskt larma ut och sprida information via personsökare, intelligenta informationsskärmar, Tetra/Rakel och mobila nät. Systemet använder flera olika kommunikationslösningar: Personsökarnät, Tetra/Rakel, IP och mobila nät. Systemet kan agera helt automatiskt eller bemannas med operatörer. Larm av olika typer som brandlarm, inbrottslarm, driftlarm, personlarm och trygghetslarm kan anslutas. Systemet erbjuder också ett antal både fasta och mobila lösningar för en effektiv ledning och samordning av påbörjad insats.

Se produktinformation i vår webbshop

TeleCall tillämpningar:

  • Räddningstjänst

  • Ambulans

  • Sjöräddning

  • Samhällskritiska objekt

  • Industrier

  • Köpcentra

  • Arenor

  • Skolor

  • Personsäkerhet