Detaljerad uppföljning av förarnas aktiviteter

Få full spårbarhet och kontroll över förarens aktiviteter som sker utanför körning som kvalificerar för betalning eller aktiviteter som är viktiga att spåra för din verksamhet

Boka en demo!

Beskrivning av aktivitetstjänsten

Aktiviteterna samlas in genom insamling av information från förarna, från fordonet och händelser registrerade av färdskrivaren. Genom de registrerade aktiviteterna samlas viktig driftsinformation in, såsom väntetider, tomkörningar, kopplade/ okopplade trailers, levererade  och mottagna pallar, rengöringsaktiviteter, tankning, påfyllning av vätskor och underhållsarbete. Förarna kan omedelbart rapportera aktiviteter under skiftet. Du analyserar enkelt deras data med en rapport med flera visningsparametrar och filter (filtrera på typ av aktivitet, förare, kund osv.). Dessa rapporter kan enkelt exporteras till Excel, PDF och andra format.

Hur fungerar tjänsten?

I Co-Driver Weboffice kan du enkelt konfigurera aktiviteter och frågor så att de är anpassade efter dina behov. Definiera med några få klick aktiviteterna, de berörda fordonen och de fördefinierade frågorna som du vill att förarna ska besvara under skiftet. Kom överens med dina förare om vilka aktiviteter som ska registreras när. När en fördefinierad händelse inträffar startas en relevant aktivitet i systemet (automatiskt eller manuellt) på skärmen. Föraren väljer rätt alternativ och besvarar ett antal frågor på några sekunder (i förekommande fall). Ett flöde av frågor kan visas automatiskt på skärmen efter varje rapporterad aktivitet

Fördelar

  • Få full spårbarhet och kontroll över förarens aktiviteter

  • Mycket konfigurerbar för att ställa in lösningen på det sätt som ditt företag är organiserat

  • Identifiera och följ upp alla aktiviteter utanför körningen

Exempel på aktiviteter som kan omfattas av aktivitetstjänsten

Bränslerapportering (spårbarhet av bränsleinköp) Följ upp din förbrukning (antal liter, fordonets körsträcka, platser).
Spårbarhet av rengöringsprocesser (t ex jordbrukssektorn/bulktransporter Håll koll på rengöringsprocesser och lämna rengöringsrapporter i linje med hygienbestämmelserna.
Uppföljning av väntetider Spåra och korta väntetider. Använd denna information i förhandlingar och för att motivera din fakturering.
Tomörningar Registrering av tomma kilometer
Analysera lastningar/lossningar Analysera all information om dina lastningar och lossningar (positionering, tid, fyllningsgrad, typ av gods och kvantitet...).
Övervakning av utrustning Kontrollera fordonets eller trailerns skick innan ett uppdrag påbörjas.
Hantering av incidenter och rättstvister Få omedelbar information om eventuella händelser som kan leda till rättstvister, incidenter eller skadedeklaration.
Pallhantering Kontrollera antalet levererade eller uppsamlade pallar
Påkoppling/frånkoppling av trailer Identifiera vilken trailer som är kopplad till vilken lastbil vid valfri tidpunkt
Byggsektorn: utnyttjanderapporter Registrera användningen av utrustningen: hjälpmotorer, transportband, cementblandare, pumpar...
Färje-/tågresor Registrera tid på färjan eller tåget för att beräkna förarnas vilotider på lämpligt sätt.