Home / IoT Connectivity

IoT Connectivity

Vi använder vår IoT-expertis till att leverera IoT-konnektivitetslösningar med fokus på säker kritisk kommunikation och säker data. Detta är den viktigaste gemensamma nämnaren för alla våra erbjudanden.

IoT Connectivity – säkra och pålitliga konnektivitetslösningar för dina IoT-projekt  

Vi använder vår IoT-expertis till att leverera lösningar för IoT-konnektivitet med fokus på säker kritisk kommunikation och säker data

AddSecure har användarvänliga IoT-konnektivitetslösningar för att koppla upp enheter via mobilnätet, samla in data och hantera IoT-enheter och VPN.

Genom att koppla upp ditt företag lägger du grunden för effektivitet, hållbarhet och styrning, samt en organisation där beslut kan fattas utan onödiga resor. Våra lösningar är inte bara lätta att använda utan dessutom trygga och säkra!

 

Produkter

En komplett, pålitlig och flexibel IoT-lösning för att koppla upp och styra ett stort antal enheter på ett säkert och enkelt sätt.

Vår säkra och driftklara IoT-lösning är perfekt för dig som vill komma igång snabbt.

Så här använder våra kunder IoT

Smarta städer

Våra kunder har kopplat upp tusentals digitala informationsskyltar, dörrlås, laddstolpar för elbilar, biljett- och parkeringssystem och mycket annat.

Vatten och avlopp

Vi driftar många olika lösningar som hjälper kunderna med datainsamling för analys men även övervakning och fjärrservice.

Sjukvård

Säkerhet och tillgänglighet är ett måste för uppkopplade ambulanser som överför patientdata, men även för trygghetslarm och annan vårdutrustning.

Miljö och klimat

Med våra lösningar kan kunderna hantera och styra inomhusklimatet i byggnader såsom kyrkor och industrilokaler, och använda våra fjärrservicelösningar för att minimera behovet av transporter.

Säkerhet

Våra IoT-tjänster stödjer även kunderna i att designa och leverera SaaS-lösningar (Security-as-a- Service), såsom videoövervakning, inpasseringssystem och övervakning av inbrottslarm.

Elnät

Övervakning och styrning av solkraftverk, vindkraftverk och eldistributionsnät är andra användningsområden där våra säkra lösningar används.

Vi kan erbjuda mobil IoT-konnektivitet till dina projekt, oavsett om du behöver SIM-kort lokalt eller har kunder över hela världen.

IoT – snabbt och enkelt

Snabb integrering av ditt IoT-företag

Hög automatiserings-nivå

Operatörs-oberoende

Användarvänlig hantering av SIM-kort och VPN

Full skalbarhet och möjlighet att växa med dina behov

Minimal tidsåtgång för administration av enheter

Användarvänligt – kräver ingen IT-expertis

Nedstängningen av 2G och 3G

Inför nedsläckningen av 2G- och 3G-nätet behöver alla enheter som saknar stöd för 4G bytas ut. Säkra din kritiska kommunikation i god tid och se till att dina säkerhets- och larmsystem fortsätter fungera.

Plattformen för IoT-konnektivitet

Att koppla upp och hantera en enskild IoT-enhet över internet är ganska enkelt idag. Men i takt med att antalet uppkopplade IoT-enheter växer, liksom kraven på säkerhet och pålitlighet, så innebär det att komplexiteten ökar för många företag. Att hantera ett stort antal enheter är en komplex uppgift utan de rätta verktygen. Ska lösningarna dessutom ha hög säkerhet ökar komplexiteten ännu mer.

 

 

Vår IoT-plattform är en pålitlig och flexibel lösning för mobil- och VPN-uppkoppling, som levererar säker IoT och är enkel att använda tack vare den användarvänliga enhets- och uppkopplingshanteringen. Den är designad för kunder och IoT-systemintegratörer som har många 4G-, LTE-M- och narrow band-enheter för att samla in och analysera sensordata på ett effektivt sätt.

IoT Connectivity levereras med en komplett infrastruktur för hantering av SIM-kort, datatrafik samt fjärråtkomst och åtkomstkontroll. Användargränssnitten är intuitiva och använder en hög grad av automatisering, vilket minskar risken för handhavandefel och ökar säkerheten i många situationer.

Läs mer om våra produkter

Prata med en säljare

Våra experter hjälper dig hitta rätt lösning för dina behov.

Var rädd om din tid

Utmaningar:

När du är beroende av

 • Externa IT-konsulter eller leverantörskontrollerade system
 • Att användare bara kan få hjälp under vissa tider och det är långa ledtider för att aktivera abonnemang, utföra ändringar etc.
 • 30–60 dagar för att bygga och konfigurera en säker IoT-miljö

Lösningar:

 • Självadministration av SIM-kort och VPN
 • Aktivering av abonnemang på begäran, när som helst och var som helst

Fördelar:

 • Mer självständighet. Minimera tiden som läggs på administration av abonnemang, behörigheter och nätverk
 • Lätt att använda, med låga (eller inga) krav på IT-kunskaper

Skydda ditt varumärke

Utmaningar:

 • IoT-säkerhet påverkar ditt företags rykte och kan ha en katastrofal inverkan på varumärke och intäkter
 • Förlust av information genom hackning av obehörig åtkomst
 • Påverkad/förändrad information
 • Ransomware och kapade enheter

Lösningar:

 • All kommunikation säkras automatiskt
 • All tillgång till internet eller användare kontrolleras och övervakas
 • Externa resurser kan inte identifiera eller nå enheter inom nätverket utan rätt behörighet

Fördelar:

 • Integrerat SIM- och VPN-system som (till skillnad från andra lösningar) alltid är helt säkert
 • Automatisering ger högsta möjliga säkerhetsnivå

Skydda din frihet

Utmaningar:

När man är beroende av

 • Säkerhets-, moln- och mobiltjänster och blir ”inlåst”
 • Säkerhetskonsulter
 • Långa avtal med leverantörer

Lösning:

 • Abonnemang med självbetjäning
 •  Full kontroll över och tillgång till konfigurationsdata

Fördelar:

 • Abonnemang utan fast avtalstid
 • Inga bindningstider och endast en månads uppsägningstid (förtroende bygger relationer, inte långa avtal)
 • All konfigurationsinformation är tillgänglig

IoT: E-ordbok med relevanta ord och fraser

Ladda ned vår ordlista och få en översikt över de mest relevanta termerna inom IoT.

Varför säker IoT-kommunikation och säker data är så viktigt

Säkra IoT-lösningar är avgörande för våra kunders livs- och affärskritiska verksamheter. De hjälper dig att rädda liv, skydda egendom och att säkra viktiga samhällsfunktioner, samt utveckla verksamheten.

Fyll i formuläret för att komma i kontakt med oss