Home / Larmöverföring / Brandlarm

Brandlarm

Människoliv och stora värden står på spel när brandlarmet går. Därför är det av yttersta vikt att du kan lita på din larmöverföring och på att larmet når fram till rätt mottagare – varje gång. Med vår lösning övervakas kommunikationen mellan din larmanläggning och larmcentralen dygnet runt.

Säker och snabb överföring av brandlarm

När människoliv och värdefull egendom står på spel är ett fungerande brandlarm av yttersta vikt. Våra larmsändare och tjänster ser till att du har en trygg larmkommunikation, som säkerställer att larmet når fram till rätt mottagare i rätt tid.

Våra larmsändare och tjänster upprättar en säker kommunikation som du alltid kan lita på. Kritiska larm skickas inom loppet av några sekunder till din valda larmmottagare för snabb hantering.

Tjänsterna övervakar kommunikationen mellan din larmanläggning och vald larmmottagare hela dygnet och varnar omedelbart vid systemförändringar.

Våra tjänster för brandkommunikation är certifierade enligt gällande direktiv, standarder och krav.

Larmtjänster Brand SBF 110:8

Tjänst Beskrivning
Larmkommunikation BRAND, 1-väg ÖVERFÖRING AV BRANDLARM
Seriell kommunikation, larm via ingångar, PSTN
Koppling mot 1 st larmcentral ingår
3 min avbrottstid
Larmkommunikation BRAND, 2-vägar ÖVERFÖRING AV BRANDLARM
Seriell kommunikation, larm via ingångar, PSTN
Koppling mot 1 st larmcentral ingår.
3 min/30 min avbrottstid

I detta dokument hittar du en översikt över våra larmöverföringstjänster. Vi erbjuder olika lösningar för olika behov.

Certifierad larmöverföring

Sveriges bredaste täckning av certifierad larmöverföring

Full tillförlitlighet

Övervakning 24/7 ger full tillförlitlighet

Säker överföring

Secure SIM-kort med säker överföring, helt skild från Internet

Komplett larmöverföring

Terminal med bundlat mobilabonnemang, oberoende av larmcentral och operatör

Full översikt av alla larmhändelser

AddView ger snabbt en samlad bild, oavsett om det är hiss-, inbrotts- eller brandlarm

Nära operatörs-samarbete

Säkerställer tidig information om ev. driftsstörningar

Nedstängningen av 2G och 3G

Inför nedsläckningen av 2G- och 3G-nätet behöver alla enheter som saknar stöd för 4G bytas ut. Säkra din kritiska kommunikation i god tid och se till att dina säkerhets- och larmsystem fortsätter fungera.

AddSecure AddView

Med hjälp av den webb- och mobilbaserade tjänsten AddView får du på ett säkert och smidigt sätt tillgång till information som gör att du snabbt kan avgöra om dina system fungerar som de ska. Du får full översikt över all aktivitet i verksamhetens samtliga larmanläggningar.