IT-lösningar för räddningstjänsten

Våra IT-lösningar stöttar räddningstjänsten med deras viktigaste processer och hjälper till att optimera och effektivisera verksamheten.

IT-lösningar för räddningstjänstens viktigaste processer

För en räddningsinsats är förmågan att så snabbt som möjligt nå ut till incidentplatsen avgörande. Våra IT-lösningar stöttar räddningstjänsten i deras arbete för en optimerad och säker drift.

Lösningen består av vår egenutvecklade mjukvara Daedalos som ger er ett användarvänligt system för att underlätta administration och processer. Systemet går att skräddarsy efter din verksamhets behov.

Nu lanserar vi Daedalos Respons E RAKEL!

Ett modernt mobilt ledningsstöd för Svensk Räddningstjänst Integrerat med Daedalos IT-stöd, ett komplett utbud för Räddningstjänstens alla fordon!  Daedalos Respons E RAKEL innehåller funktioner för hantering av inträffade händelser, RAKEL statushantering och navigering. Via RAKEL och mobildata eller WIFI förser vi säkraste möjliga sätt användaren med rätt kritiska data vid varje händelse

Myndighets-utövning

Förebyggande brandskydd

Insatsplanering

Operativt stöd

Personalplanering

Erfarenhets-återföring

Mobila ledningssystem

App för iOS och Android

Om Daedalos

Daedalos IT-stöd för räddningstjänst är ett komplett verksamhetssystem som hjälper räddningstjänsten att hantera insatser, personal, alla dagliga processer och viktiga beslut. Det är ett flexibelt system som kan anpassas efter varje räddningstjänsts behov.

  • Omfattande funktionalitet: Från insatsplanering till verksamhets-utveckling

  • Flexibelt: Anpassas efter varje räddningstjänsts behov

  • Användarvänligt: Enkelt för alla

  • Säkert: Säker datahantering

  • Skalbart: Växer med räddningstjänstens behov

  • Kostnadseffektivt: Spara tid och pengar

  • Framtidssäkert: Uppdateras och anpassas kontinuerligt

Kontakta oss för mer information

Andra tjänster, appar och lösningar

Oculus

Oculus Larm & Ledning är ett verktyg för räddningstjänsten som ger möjlighet att följa larmflödet, överblicka resurser och dela med sig av information mellan räddningstjänster.

Daedalos Mobil

DM5 är marknadens ledande system för mobilt IT-stöd till svensk räddningstjänst med funktioner som RAKEL larmmottagning, GPS-navigering, Blåljuskartan och fastighetsregister.

Daedalos Appar

Appar för att hantera och navigera till inträffad händelse med delad lägesbild, arbetsschema, resurser, tillsyn, tryggare samhälle och viktig information till medarbetare.

Daedalos för fler verksamheter

Vi har 30 års erfarenhet av utveckling av programvara för samhällsviktiga verksamheter. Programvaran är ursprungligen utvecklad för räddningstjänst, men kan anpassas även för andra verksamheter.

Utbildning

Med egen kompentent personal erbjuder vi utbildningar för att er organisation på effektivaste sätt skall kunna arbeta med Daedalos programvara och appar.

Daedalos Respons E RAKEL

Ett modernt mobilt ledningsstöd för Svensk Räddningstjänst Integrerat med Daedalos IT-stöd. Det innehåller funktioner för hantering av inträffade händelser, RAKEL statushantering och navigering.

Vill du veta mer om Daedalos IT-stöd, appar och lösningar för verksamheter?