Kör- och vilotider för tunga fordon

Optimera dina transporter genom att ha full kontroll över kör- och vilotider.

Boka en demo!
Surfplatta som visar förarna av tunga fordon deras kör tid och när de bör ta rast

Övervakning av kör- och vilotider från färdskrivaren med varningar.

Hantera dina förares kör- och vilotider för att effektivt organisera deras uppdrag samtidigt som lagkraven följs. Efter inkoppling mot färdskrivaren registrerar vår färddator förarens kör- och vilotider. Historiken och realtidsaktiviteterna visas pedagogiskt på skärmen i fordonet för att coacha och påminna föraren att utnyttja arbetstiden optimalt och undvika överträdelser.

Optimerad planering av uppdragen

I Co-Driver Weboffice kan transportledaren visa aktuell status för förarna för optimal planering av uppdragen. Ett enkelt klick på kartan visar status och aktuell aktivitet för den valda föraren. För en mer djupgående analys kan man kontrollera den kronologiska och färgkodade presentationen av förarens färdskrivarhändelser eller skapa rapporter om körtider, vilotider och tillgängliga tider.

Kronologisk visning gör det enkelt att analysera aktiviteter

Använd vyn som visar förarens återstående och optimala timmar, för att få rätt information för att hantera dina resurser och förhindra extratimmar. Beroende på land är det också möjligt att lägga till, ta bort eller redigera aktiviteternas natur direkt i tidslinjen för att lägga till arbetstider utanför fordonet eller för att åtgärda fel. En rapport om överträdelser hjälper dig att kontrollera om förordningen om kör- och vilotider följs av dina förare. Pedagogisk coachning av kör- och vilotider I fordonet kan föraren följa upp den totala arbetstiden i realtid. Föraren får en översikt över de tidigare aktiviteterna och kan
kontrollera tidpunkten för den aktuella aktiviteten. Tack vare meddelanden påminns föraren om pauser som måste tas enligt bestämmelserna eller tider som inte får överskridas.

Larm för körning utan förarkort

Lagstiftningen säger att en förare alltid måste sätta in ett förarkort i färdskrivaren innan körning påbörjas. Detta gör det möjligt att ladda ner all information om kör- och vilotider och se till att förarna följer de lagliga arbetstiderna.

Fördelar

  • Strukturerad planering av underhåll

  • Förutsägbara kostnader för underhåll

  • Minimera antalet oplanerade stopp