Internet of Things (IoT) för med sig ett antal nya terminologiska uttryck och förkortningar.