Så skapar Frölunda Torg köpcentrum en trygg miljö för både butikspersonal och besökare

Med mycket personer i rörelse på Frölunda Torg köpcentrum så är det viktigt att ha trygghetsrutiner på plats. Med hjälp av tekniska hjälpmedel och förebyggande arbete säkerställer Frölunda Torg tryggheten för både butikspersonal och besökare.

En trygg arbetsmiljö för butikspersonalen

Se filmen där Frölunda Torg berättar om hur de arbetar för en trygg arbetsmiljö och en trygg mötesplats.

  • Förebyggande arbete och tydliga rutiner

  • Säkerhetscertifierat köpcentrum

  • Larm möjliggör snabb respons

  • Nära samverkan med polis och närliggande aktörer

Hur skapar man ett tryggt köpcentrum för butiksmedarbetare och besökare?

Frölunda Torg är ett köpcentrum beläget i sydvästra delen av Göteborg som invigdes 1966. Under åren har det utvidgats och idag är köpcentrumet en mötesplats för boenden i närliggande områden med runt 200 butiker, restauranger och caféer.

Som en publik plats med mycket människor i rörelse är säkerhetsarbetet en viktig del. Frölunda Torg har länge arbetat strukturerat med säkerhetsarbetet och med certifieringar, och har uppnått den högsta säkerhetscertifieringen ett köpcentrum kan uppnå. Ett bevis på att köpcentrumet arbetar aktivt med förebyggande åtgärder, säkerhetsrutiner och andra insatser för att säkerställa personalens och besökarnas trygghet.

– Vi arbetar strukturerat med säkerheten och arbetar tätt med polis, myndigheter och andra aktörer i vårt närområde för att skapa ett tryggt köpcentrum och en trygg mötesplats, berättar Tobias Heurlin, biträdande centrumchef på Frölunda Torg köpcentrum .

Frölunda Torg är en mötesplats för både unga och äldre med runt 200 butiker, restauranger och caféer.

Larm som möjliggör snabb lokal insats

På Frölunda Torg köpcentrum har man överfallslarm med direkt kommunikation till köpcentrumets bevakningscentral. Antingen genom fast monterade larmknappar eller portabla larmknappar som bärs av butikspersonalen.

Med hjälp utav larmknappen kan butikens personal ljudlöst larma till bevakningscentralen, som i sin tur får upp vilken butik larmet kommer ifrån och kan direkt skicka ut en ordningsväktare till platsen. Genom en snabb lokal insats kan köpcentrumet undvika att situationer eskalerar.

Larmknapparna används dagligen för både större och mindre incidenter, och är ett verktyg för att skapa trygghet och säkerhet för butikspersonalen.

– Det behöver inte alltid vara en kritisk händelse, utan kan vara en otrygg händelse eller någon som jobbar ensam och behöver assistans, berättar Tobias.

 

Överfallslarmen och larmknapparna används dagligen och är ett verktyg för att skapa en trygg och säker miljö för butikspersonalen och besökarna.

Med hjälp av larm som går direkt till vår bevakningscentral kan butikspersonalen snabbt kalla på assistans. Det behöver inte alltid vara en krishändelse, det kan vara en otrygg händelse eller någon som jobbar ensam och behöver assistans. Så larmen används dagligen för att skapa trygghet och säkerhet för anställda.

Tobias Heurlin, Biträdande centrumchef, Frölunda Torg Köpcentrum

AddSecure Personsäkerhet

Våra lösningar skräddarsys och anpassas efter varje verksamhets unika behov. Lösningarna kan bestå av olika tekniska hjälpmedel, som bland annat personlarm, appar, kameror, sensorer och larmmottagning, som är säkert uppkopplade och möjliggör direkt information till rätt personer. Det ökar möjligheten att förebygga incidenter och begränsa personskador.

Läs mer om våra lösningar för personsäkerhet