Home / Customer Cases / Sjöräddningssällskapet

Sjöräddningssällskapet använder sig av smarta larm som räddar liv till sjöss

När Sjöräddningssällskapet ska larma ut sina sjöräddare för livräddning, är hög driftsäkerhet ett måste. Med AddSecure som partner har de säkrat sin infrastruktur och fått en helhetslösning för såväl drift som kommunikation.

Ladda ner hela kundcaset
Sjöräddningssällskapet

Sjöräddningssällskapet använder sig av smarta larm

Snabbfakta

Kund: Sjöräddningssällskapet
Bakgrund: Utalameringen av 2 300 frivilliga sjöräddare måste effektiviseras
Behov: En säker drift samt smart och snabb kommunikation för att rätt hjälp ska skickas ut – och värdefulla sekunder sparas
Lösning: Smart Rescue som optimerar utalarmeringen och säkrar kommunikationen
Resultat: Säkrade servar och en lösning för pålitlig och stabil kommunikation mellan landets 74 sjöräddningsstationer

Om Sjöräddningssällskapet

Sjöräddningssällskapet är en ideell förening som räddar liv till sjöss och de är den enda aktören i Sverige som har sjöräddning som huvuduppgift. Organisationen har 74 räddningsstationer och fler än 230 räddningsbåtar längs Sveriges kuster och i våra största sjöar. 2 300 frivilliga sjöräddare står beredda att rycka ut, dygnet runt, året om. Inom 15 minuter är räddningen på väg när larmet går. Därför har de säkrat upp sin kritiska infrastruktur med en helhetslösning som tar hand om både driften och kommunikationen.

Rätt information i god tid

Adam Goll-Rasmussen är räddningstjänstansvarig på Sjöräddningssällskapet och han berättar att tillgänglighet och redundans är deras största utmaning när det gäller larmtjänster.

– Vi åker ut på ungefär 1 300 skarpa larm per år där det är någon som kan befinna sig i livsfara, säger Adam. Sedan har vi ytterligare 650 uppdrag åt sjukvården där vi har sjuktransporter från otillgänglig terräng eller öar.

Sjöräddningssällskapet skiljer på larm och uppdrag. Organisationen genomför många förebyggande uppdrag – deras medlemsservice – där de hjälper fritidsbåtar med deras problem innan det blir fara för liv. Det är den största och viktigaste delen av verksamheten.

Adam berättar att den största utmaningen för Sjöräddningssällskapet har varit att organisationen inte vetat vad larmet gällt förrän de redan varit på väg med räddningsbåten.
– Nu får vi rätt information tidigt så att sjöräddaren kan ställa in rätt ”mindset” redan när vi tar emot larmet, säger Adam. Vi kan både förbereda vilken utrustning vi ska ta med ner i båten och förbereda oss generellt. Dessutom kan vi numer också larma ut oss själva om vi skulle se att det sker en incident i vår närhet.

Och generellt för Adam och kollegerna på huvudkontoret finns numer en förutsägbarhet. Det skapar trygghet och ger förutsättningar för en effektiv insats.

– Den som är ansvarig för larmsystemet ska kunna sova gott på natten.

Adam Goll-Rasmussen, Räddningstjänstansvarig på Sjöräddningssällskapet

Ett system att lita på

Adam berättar att den IP-lösning och serverhall som de hade, var de själva värdar för, vilket är svårt som liten organisation när man pratar redundans och tillgänglighet. Vi hade en hel del intermittenta avbrott som var svåra att felsöka som gjorde att vi hade svårt att lita på systemet. När vi fick möjlighet att lägga driften av systemet hos AddSecure var det ett enkelt beslut.

Det är viktigt för Sjöräddningen att veta att deras IT-miljö är skyddad bakom flera lager. Dels från fysisk access ”on site” samt via åtkomst externt.

– Som en seriös aktör i samhället är en säker it-miljö ett måste!

Det är även viktigt för Sjöräddningssällskapet att de har en säker och pålitlig lösning som inte kräver mycket tid eller resurser. Tack vare AddSecures lösning går nu merparten av resurserna rakt in i kärnverksamheten. – Det här är bra för oss, för vi kan koncentrera oss på vårt huvuduppdrag – istället för IT frågor och driftsproblem! Här på huvudkontoret i Göteborg skapar vi förutsättningar för frivilligheten ute i landet. Alla prioriteringar vi gör i verksamheten, är med ”tredje man” i fokus. Köper vi en ny båt eller fler personsökare är det för att kunna ge bättre hjälp till tredje man.

Nu kan 2 300 livräddare optimera sin insats

Med rätt IT-lösning kan resurserna användas för att spara tid. Och liv. Lösningen Smart Rescue optimerar utalarmeringen och säkrar kommunikationen.

  • Säker servermiljö

  • Robust utrustning för kommunikation

  • Säkrad kommunikation med sjö- och flygräddningscentralen

  • Privat molnbaserad VPN-uppkoppling till 74 räddningsstationer

  • Möjlighet till detaljerad kritisk information i tidigt skede

Samordnade insatser

TeleCall Cloud är ett system utvecklat för kritisk kommunikation. Systemet kan ta emot larm från olika larmsystem och från 112. Sedan sänds larmet manuellt eller helautomatiskt – genom att information skickas via personsökare, intelligenta informationsskärmar och mobila nät. För den som behöver samordna flera insatser kan larm av olika typer – som brandlarm, inbrottslarm, driftlarm, personlarm och trygghetslarm – anslutas.

Systemet erbjuder också ett antal både fasta och mobila lösningar för en effektiv ledning och samordning av påbörjad insats. – När man som ansvarig för systemet går och lägger sig på kvällen ska man kunna sova gott och veta att sjöräddarna ute i landet får sina larm. Då krävs det lösningar som man kan lita på. Därför valde vi den här helhetslösningen för drift av den kritiska kommunikationen och IT-infrastrukturen.

I Sjöräddningssällskapets fall är driftsäkerhet ett måste – och sekunder livsavgörande. – Integrationen mellan vårt utalarmeringssystem och våra båtar gör att båten startar upp samtidigt som larmet går och är uppstartad när föraren kommer ner.

– Nu har vi koll på våra kommunikationer, säger Adam. Hela vägen från Sjö- och flygledningscentralen och SOS Alarm ser vi om vi har larmvägarna igång. Med en robust lösning för utalarmering, där man vet att hela besättningen får larmet, där de har rätt information från början och kan förbereda sig, det sparar tid. Och liv.

Läs mer om Sjöräddningssällskapet.

Smart Rescue

Våra digitala lösningar för in- och utalarmering snabbar upp och förkortar ledtiden mellan larm och åtgärd. Används av räddningstjänsten, ambulanssjukvården och sjöräddningen.