Home / Customer Cases / Ahola Transport sparar tid och optimerar sin transportverksamhet genom att samla alla nyckelfunktioner i ett system

Ahola Transport sparar tid och optimerar sin transportverksamhet genom att samla alla nyckelfunktioner i ett system

Eftersom Ahola arbetar med kundanpassade logistiklösningar utgående från sitt Onlinekoncept är den dynamiska hanteringen av transportorders central. Det är därför extra värdefullt för Ahola att ha ett enhetligt system för orderhantering, sparsam körning, kör- och vilotider mm. Detta är en stor föde att ha allt samlat i ett system, inte minst när nya chaufförer börjar, det förenklar utbildningsinsatsen och förkortar den tid det tar innan chauffören ”blir varm i kläderna” och kan bolagets rutiner.

Ladda ned hela kundcaset

Intervju med Joakim Asplund, Projektledare hos Ahola Transport, Finland

Beskriv hur er mobildatalösning har varit värdeful för ert företag

– Eftersom vi arbetar med kundanpassade logistiklösningar utgående från vårt Onlinekoncept är den dynamiska hanteringen av våra transportorders central för oss. Det är därför värdefullt för vår verksamhet att ha ett  enhetligt system för orderhantering, vilket vi nu har. Vi uppskattar även att ha allt samlat i ett system när nya chaufförer skall börja hos oss, det förenklar utbildningsinsatsen och förkortar den tid det tar innan chauffören ”blir varm i kläderna” och kan våra rutiner. Ahola är sedan många år tillbaka certifierade för kvalitet (ISO 9001) och miljö (ISO 14001) och vi lägger därför stor vikt vid att våra transporter skall utföras effektivt och miljömässigt.

Ahola är sedan många år tillbaka certifierade för kvalitet (ISO 9001) och miljö (ISO 14001) och vi lägger därför stor vikt vid att våra transporter skall utföras effektivt och miljömässigt. Uppföljningen och rapporteringen av bränsleförbrukning och emissioner från systemet är därför viktig för oss för att hålla koll på flottan och förarnas prestationer. Då vi har skärmar i våra fordon kan vi även erbjuda chaufförerna coachning av körbeteendet vilket har en stor effekt på slitage och bränsleförbrukning. Genom att vi exporterar förarnas kör- och vilotider från Co-Driver till vårt system, kan vi nu se fordon, gods och förarnas tider i realtid i vårt transportledningssystem. Detta är centralt för oss och gör det möjligt att optimera hela transportflödet vilket resulterar i hög fyllnadsgrad, effektiva transporter och optimalt utnyttjande av förare och fordon. En annan värdefull egenskap är att positionering och föraridentifikation sker i samma system. Förarna blir automatiskt inloggade via kopplingen till färdskrivaren och trafikledningen kan på så sätt ha stenkoll på vem som  kör vilket fordon och var de befinner sig.

Att se fordon, gods och förarnas tider i realtid är centralt för oss och gör det möjligt att optimera hela transportflödet vilket resulterar i hög fyllnadsgrad, effektiva transporter och optimalt utnyttjande av förare och fordon.

Joakim Asplund, Projektledare på Ahola Transport

Vilka kriteriner avgjorde valet på partner/leverentör av mobildatalösning?

Då Ahola Transport har omfattande verksamhet i Norra Europa var det viktigt för oss hitta en seriös men flexibel partner med kapacitet att vidareutveckla lösningen över tiden. Vidare sökte vi efter en internationell aktör som hade ett stabilt system som vi kunde köra på olika typer av hårdvara; allt ifrån de JLT-datorer som vi tidigare köpt in till våra egna fordon, till nyare generationer av fordonsdatorer, surfplattor och  smartphones som nu används i andra delar av flottan. Ett annat krav var även att vi skulle kunna göra olika typer av integrationer med mobildatasystemet för att möjliggöra användning av informationen i andra ledningssystem.

Har ni några exempel på vad er satsning på mobildata har inneburit för ert företag?

Vi gör ständigt förbättringar inom olika områden i vår verksamhet. Ett av områdena vi ville ta nästa steg inom var en förenklad miljö för chauffören med ett enhetligt system för orderhanteringen. Samtidigt ville vi säkerställa att vi har kontroll över tillgänglig kör- och vilotid för varje chaufför för att säkerställa att vår transportplanering har all nödvändig information för att utföra sitt uppdrag. Detta har varit en av många grundstenar i vår möjlighet att vidareutvecklas som ett av nordens ledande transportföretag.

Om ni har några råd till andra transportföretag i sitt val av datorutrustning ombord, vad skulle ni då säga till dem?

Utgå alltid ifrån er strategi, era egna och era kunders behov. Det finns idag bra tekniska lösningar med fina finesser, välj i ett första skede endast det som är mest relevant för er verksamhet. Fokusera på en ordentlig implementation av en utrustning som fyller de grundläggande behoven. Finesser och tilläggstjänster kan vid behov alltid tas in i ett senare skede. Se till att välja den utrustning samt leverantör som är villiga att aktivt stödja er strategi. Säkerställ att det finns tillräckliga resurser för utvärdering, implementation samt support till slutanvändarna när utrustningen väljs, tas i bruk och används. En fungerande teknisk utrustning kommer inte av sig själv att föra er närmare era målsättningar. Användarnas användning av utrustningen är av stor betydelse för att nå målsättningarna

 

Automatisk insamling av nyckeldata

Digital orderhantering med kvittoremsa i bilarna

Mindre manuella fel och inga missade orders

Uppföljning av väntetider (genom Aktivitetstjänsten)

Förhöjd servicenivå

Bättre avtal med bilhandlarna tack vara uppföljning av väntetider