Home / Customer Cases / Axess Logistics sparar tid och förenklar arbetet med hjälp av AddSecure Co-Driver

Axess Logistics följer upp väntetider och samlar in nyckeldata från sin flotta och sina förare genom AddSecure Co-Driver

För att nå högt ställda mål avseende effektivitet och kvalitet inom transportledning och hantering av förare och fordon använder Axess Logistics AddSecure Co-Driver. Bolaget arbetar kontinuerligt med att förbättra verksamheten för att kunderna skall få sina bilar levererade effektivt genom Axess Logistics.

Ladda ner hela kundcaset!

Intervju med Åsa Kalsson, Administrativ Support, Axess Logistics, Halmstad

Hur har er mobildatalösning varit värdeful för ert företag?

– Vi har stor nytta av den information som fordonsdatorerna (AddSecure Roadbox) automatiskt samlar in och gör tillgänglig i Weboffice för oss. Det handlar exempelvis om producerade/ körda mil, kör- och vilotidsdata från färdskrivaren, bränsledata och uppföljning av körbeteende genom tjänsten Sparsam Körning. Genom att vi hela tiden kan följa förarnas körtider blir det enklare för oss att se till att chaufförerna följer reglerna för köroch vilotider och vägarbetstidslagen. Vi känner att det är tidsbesparande, tryggt och säkert och det förenklar arbetet i stor utsträckning. Vidare använder vi givetvis kartan för att få en bra överblick över våra fordon och se vart vårt gods befinner sig och när det kommer fram till kund. Detta är praktiskt internt och när kunder ringer in och frågar. Eftersom vi integrerat vårt transportledningssystem (mobilast) med AddSecure kan vi följa transportflödet på ett smidigt sätt. Vi ser vad som är lastat, lossat och kvitterat.

– Vi använder en typ av kvittoremsa med information från lastlistan  som mottagaren får som leveransbevis. Denna automatisering och överblick gör att vi undviker manuella fel och vi missar ej orders i flödet. Det ger oss en stor tidsbesparing och det uppskattas i alla led; från transportledare till förare och slutkund! Vi använder även meddelandetjänsten mycket. Den möjliggör snabb kommunikation mellan transportledaren och förarna. Exempel på meddelanden kan vara att chaufförerna kollar om det är något mer som skall hämtas efter att en pågående leverans skett, säkerhetsmeddelanden eller allmänna meddelanden från  transportledningen till förarna. Det är bra att man kan sålla ut hur (person- eller fordonsnivå), och till vem man skall skicka (individ, grupp eller företagsnivå). Detta sparar mycket tid och många samtal!
En del av våra förare använder även checklistan för att göra en snabb besiktning av sitt fordon innan avfärd. Detta är ett bra sätt att få in viktig information om fordonens skick som minskar risk för ofrivilliga stopp och
möjliggör proaktiva åtgärder.

Vidare använder åkerichefen Sparsam Körning och den nya dashboarden för uppföljning av förarnas körbeteende. Förarna tittar även gärna av eget intresse i plattan eftersom de vill hålla koll på sig själva! Vi hoppas inom kort kunna dra igång interna tävlingar inom Sparsam Körning bland chaufförerna. Vi överväger att erbjuda dem någon form av incitament, pris eller bonus för att ytterligare öka deras tävlingsvilja och engagemang.

Vilka kriteriner avgjorde valet på partner/leverentör av mobildatalösning?

– För oss är det viktigt att ett mobildatasystem är fabrikatsoberoende så att det kan samla in information från olika fordon och presentera den i samma system. Vi ser mobildatasystemet som ett nav som man kan koppla ihop med olika affärssystem. Detta innebär att det måste vara möjligt att integrera med olika typer av system och periferienheter (t ex mobila scanners eller kvittoskrivare). Ett annat viktigt kriterium är också att det måste gå att använda systemet på standard surfplattor och telefoner då då vi gärna ser att man även kan använda dem för andra applikationer. Givetvis är det viktigt att man snabbt kan få hjälp från support om man stöter på problem. Och jag tycker verkligen att supporten hos AddSecure är fantastisk!

Har ni några exempel på vad er satsning på mobildata har inneburit för ert företag?

– Vi samlar in mycket statistik för uppföljning av vår verksamhet och inom detta område har vi sparat väldigt mycket tid. Exempelvis tog det mig tidigare varje månad tre dagar att samla in fordonens mätarställningar. Nu är detta gjort på nolltid genom AddSecure system!  Vi kan nu dessutom snabbt se om det är något som inte stämmer och problem som behöver åtgärdas. Exempelvis kan man upptäcka fel på fordon genom bränsleinformation eller via checklistan, vilket sparar på så sätt både tid och pengar. Jag tycker att fler i vår organisation, exempelvis arbetsledarna, borde jobba mer aktivt i systemet. De skulle då bättre förstå
vilken stor nytta systemet gör för oss!

Vi känner att det är tidsbesparande, tryggt och säkert och det förenklar arbetet i stor utsträckning.

Åsa Karlsson, Administrativ Support, Axess Logistics, Halmstad

Om ni har några råd till andra transportföretag i sitt val av datorutrustning ombord, vad skulle ni då säga till dem?

– Jag tycker absolut att man skall ha Roadboxarna i sina fordon! De samlar in viktig information som är användbar för att kunna identifiera problem och besparingspotential. Med denna information får man större möjlighet att styra verksamheten optimalt. Vidare tycker jag att alla man skall se till att användarna lär sig att använda hela systemet aktivt; inte bara kartan. Genom att kolla i tidslinjen, resursöversikten och följa upp aktiviteterna lär man sig hur Weboffice fungerar och kan på så sätt få bättre koll på verksamheten. Det borde vara obligatoriskt att alla som skall använda systemet får en rejäl grundkurs i hur allt fungerar! Det bör också finnas flera ambassadörer som kan stötta användarna. Jag tror att en del användare kanske kör igång utan utbildning, och de skulle ha nytta av att få lite djupare kunskaper redan från start.

Utbildning är viktigt för att förstå hela flödet och det vore bra om alla som skall använda system kan vara med vid samma tillfälle! Även de som jobbar i affärssystemet (Mobilast) har mycket nytta av att förstå hur Weboffice fungerar, och vilken information som finns där. Man kan då förbättra arbetssättet och undvika en del problem som ibland annars kan uppstå i orderflödet.

Ett sista råd är även att satsa på den femte generationen av AddSecures fordonsdator Roadbox. Vi har installerat den i ett 50-tal av våra fordon och det finns några funktioner i den som vi inte har i tidigare generation av Roadbox. Exempelvis är möjligheten att starta om boxen på distans på olika sätt mycket användbar (enkel omstart av systemet, omstart av boxen och fabriksåterställning).

Automatisk insamling av nyckeldata

Digital orderhantering med kvittoremsa i bilarna

Mindre manuella fel och inga missade orders

Uppföljning av väntetider (genom Aktivitetstjänsten)

Förhöjd servicenivå

Bättre avtal med bilhandlarna tack vara uppföljning av väntetider